Our city Our Future

Our city Our Future

Our city Our Future

Our city Our Future

ธุรกิจของเรา

ธุรกิจของเรา

กลุ่มบริษัทบีทีเอส โดยบมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (บีทีเอสซี) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจระบบขนส่งมวลชนเป็นธุรกิจหลัก บีทีเอสซีประกอบธุรกิจบริหารรถไฟฟ้าสายหลักและส่วนต่อขยายสายสีเขียว เป็นผู้รับสัมปทานรถโดยสารต่อด่วนพิเศษ (บีอาร์ที) และบริษัทฯ เป็นหุ้นส่วนที่มีอำนาจควบคุมในกลุ่มผู้ได้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าระบบโมโนเรลสายสีชมพูและสายสีเหลือง ทั้งนี้ จากการลงนามในเส้นทางรถไฟฟ้าสายใหม่ ที่คาดว่าจะเปิดให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบในอีก 1-2 ปีข้างหน้า จะทำให้เครือข่ายการให้บริการรถไฟฟ้าของเราครอบคลุมมากขึ้นเป็น 2.5 เท่าจากระยะทางปัจจุบันที่มีอยู่ 58.1 กิโลเมตร
ข้อมูลเพิ่มเติม
กลุ่มบริษัทบีทีเอส ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาผ่านการดำเนินการของบมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย (วีจีไอ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยวีจีไอคือผู้นำธุรกิจที่ให้บริการอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จากการผสมผสานโลกออฟไลน์และออนไลน์ไว้ด้วยกัน จนเกิดเป็นบริการ O2O Solutions ทำให้เราเชื่อมโยง Ecosystem ได้ครบวงจรและสมบูรณ์แบบ ปัจจุบันเราสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในการโฆษณาและการสื่อสารได้ครบทั้ง 360 องศา เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในทุกๆ จุดของการเดินทาง ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพจาก Rabbit Group นอกจากนี้ วีจีไอยังได้รับประโยชน์จากสัญญาระยะยาวในการบริหารพื้นที่โฆษณาบนโครงข่ายรถไฟฟ้าบีทีเอสสายหลัก และรวมไปถึงจะได้รับประโยชน์จากเส้นทางเดินรถไฟฟ้าสายใหม่ในอนาคตที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ
ข้อมูลเพิ่มเติม
บมจ. ยู ซิตี้ (ยู ซิตี้) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและลงทุนในสินทรัพย์ตามเส้นทางระบบขนส่งมวลชน นอกจากนี้ ยังเป็นกลุ่มธุรกิจโรงแรมที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย และมีจำนวนห้องพักกว่า 30,000 ห้องทั่วโลก
ข้อมูลเพิ่มเติม
ธุรกิจด้านการบริการช่วยส่งเสริมด้านกลยุทธ์ให้กับธุรกิจอื่นๆ ในกลุ่มบริษัทบีทีเอส อีกทั้งยังเป็นรากฐานสำคัญสำหรับธุรกิจต่างๆ ในอนาคต โดยภายใต้หน่วยธุรกิจนี้ ประกอบไปด้วยธุรกิจบริการหลากหลายประเภท อาทิ ห้องอาหารจีนในเครือ “เชฟแมน” โปรแกรมสะสมคะแนนแรบบิท รีวอร์ดส บริษัทพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์ และบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
ข้อมูลเพิ่มเติม
ปิด