ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ยู ซิตี้ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาธุรกิจโดยอาศัยความร่วมมือกับพันธมิตรและการพัฒนาที่ดิน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยในอนาคตอันใกล้นี้ บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยง และอาจแปลงสินทรัพย์บางส่วนเป็นทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

เป้าหมายหลักของกลุ่มบริษัทบีทีเอส คือ การมองหาโอกาสในการถือครองหรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงหรือเชื่อมต่อโดยตรงกับแนวเส้นทางรถไฟฟ้าปัจจุบันและเส้นทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยหลังจากการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ) ให้แก่บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) แล้วดำเนินการถือหุ้นใน ยู ซิตี้ ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ทำให้การดำเนินงานในด้านอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ เหลือเพียงการเข้าซื้อและถือครองที่ดิน และให้ ยู ซิตี้ เป็นผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนของกลุ่มบริษัทบีทีเอส

ยู ซิตี้ เป็นผู้จัดสรรเงินลงทุนระดับโลก และดำเนินธุรกิจโรงแรมที่มีความหลากหลายกระจายตัวอยู่ในหลายภูมิภาค ยู ซิตี้ นับเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจโรงแรมและการให้บริการในไทย รวมถึงยังมีแหล่งสร้างรายได้จากภูมิภาคอื่นจากการขยายไปยังธุรกิจโรงแรมและอาคารสำนักงานในต่างประเทศภายใต้โครงสร้างการเป็นเจ้าของที่หลากหลาย ที่ครอบคลุมทั้งในยุโรป เอเชีย และตะวันออกกลาง รวมทั้งมีธุรกิจการบริหารจัดการโรงแรมที่มีแบรนด์เป็นของตัวเอง ซึ่งจะช่วยให้การขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตมีความคล่องตัวมากขึ้น นอกจากนี้ กลยุทธ์ที่สำคัญของ ยู ซิตี้ คือการเปิดรับความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อเข้าถึงความเชี่ยวชาญชำนาญในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จากพันธมิตรและร่วมกันผนึกกำลังเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ยู ซิตี้ มีส่วนร่วมในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงที่อยู่อาศัยผ่านการร่วมทุนระหว่างบีทีเอส - แสนสิริ (ในสัดส่วน 50 : 50) ของกลุ่มบริษัทบีทีเอส กับ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (แสนสิริ) ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในประเทศไทยที่ตั้งเป้าในการพัฒนาคอนโดมิเนียมที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานีรถไฟฟ้า อีกทั้ง ยู ซิตี้ ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ประกอบไปด้วยโครงการ “เดอะ ยูนิคอร์น (The Unicorn)” อาคารแบบผสมผสานตั้งอยู่ใจกลางเมือง และโครงการ “เวอโซ่ (Verso)” ซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติ ผ่านการร่วมทุนกับผู้ให้บริการด้านการศึกษาชั้นนำในประเทศฮ่องกง


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง