เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

เอกสารนำเสนอบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป ประจำเดือน มิถุนายน 2564

เอกสารนำเสนอบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป ประจำเดือน มิถุนายน 2564


ดาวน์โหลด
ประจำปี
Quarterly Earnings Presentation ดาวน์โหลด เว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 4 และรายปี 2563/64
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563/64
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563/64
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563/64
Opportunity Day Presentation ดาวน์โหลด เว็บแคสต์
พบปะนักลงทุนรายปี 2563/64
พบปะนักลงทุนประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563/64
Other Presentation ดาวน์โหลด เว็บแคสต์
MOVE MIX MATCH presentation