เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

เอกสารนำเสนอบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป ประจำเดือน มิถุนายน 2565

เอกสารนำเสนอบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป ประจำเดือน มิถุนายน 2565


ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป กับความยั่งยืน

เอกสารนำเสนอบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป กับความยั่งยืน


ดาวน์โหลด
ประจำปี
Quarterly Earnings Presentation ดาวน์โหลด เว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำปี 2564/65
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2564/65
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2564/65
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564/65
Opportunity Day Presentation ดาวน์โหลด เว็บแคสต์
พบปะนักลงทุนรายปี 2564/65
พบปะนักลงทุนประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2564/65