เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

เอกสารนำเสนอบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

เอกสารนำเสนอบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566


ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป กับความยั่งยืน  ประจำปี 2565/66

เอกสารนำเสนอบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป กับความยั่งยืน ประจำปี 2565/66


ดาวน์โหลด
ประจำปี
Quarterly Earnings Presentation ดาวน์โหลด เว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2566/67
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2566/67
Opportunity Day Presentation ดาวน์โหลด เว็บแคสต์
พบปะนักลงทุนประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2566/67