ภาพรวมธุรกิจ

กลุ่มบริษัทบีทีเอสดำเนินธุรกิจใน 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการ โดยมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนับเป็นหนึ่งในสมาชิกของหุ้น BlueChip ที่อยู่ในดัชนี SET50 รวมถึงยังเป็นสมาชิกของดัชนี DJSI MSCI Asia Pacific และ FTSE4Good

ธุรกิจขนส่งมวลชน

To connect across boundaries
ข้อมูลเพิ่มเติม

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

360 degrees advertising solution
ข้อมูลเพิ่มเติม

ธุรกิจสื่อโฆษณา

An energized global capital allocator
ข้อมูลเพิ่มเติม

ธุรกิจบริการ

Incubating businesses of tomorrow
ข้อมูลเพิ่มเติม