ภาพรวมธุรกิจ

กลุ่มบริษัทบีทีเอส เป็นผู้ให้บริการระบบขนส่งมวลชนระดับแนวหน้าของประเทศไทย โดยมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนับเป็นหนึ่งในสมาชิกของหุ้น BlueChip ที่อยู่ในดัชนี SET50 และยังเป็นสมาชิกของดัชนี MSCI Asia Pacific ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทบีทีเอส ดำเนินงานในธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการ

ธุรกิจขนส่งมวลชน

Manifesting Thailand's mass transit plans into reality
ข้อมูลเพิ่มเติม

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

An energised global capital allocator
ข้อมูลเพิ่มเติม

ธุรกิจสื่อโฆษณา

Pioneering Offine-to-Online (O2O) Media Solutions
ข้อมูลเพิ่มเติม

ธุรกิจบริการ

Facilitating strategic expansion
ข้อมูลเพิ่มเติม