รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561/62

ประจำปี ดูออนไลน์ ดาวน์โหลด
รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561/62
รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560/61
รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559/60
รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2558/59
รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557/58
รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2555/56

ช่องทางติดต่อสื่อสาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับเล่มรายงานความยั่งยืนได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 14 ทีเอสที ทาวเวอร์ เลขที่ 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์: +66(0)2 273 8511-5

โทรสาร: +66(0)2 273 8516

อีเมล: corpcomm@btsgroup.co.th