ธุรกิจสื่อโฆษณา

วีจีไอมุ่งมั่นในการขยายเครือข่ายไปยังแพลตฟอร์มสื่อโฆษณานอกบ้านที่หลากหลาย ได้แก่ สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน สื่อโฆษณาในอาคารสำนักงาน สื่อโฆษณากลางแจ้ง สื่อโฆษณาในสนามบิน และธุรกิจสาธิตสินค้า รวมไปถึงการขยายการให้บริการแบบ O2O Solutions ผ่านธุรกิจบริการด้านดิจิทัล วีจีไอหวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยกลยุทธ์เหล่านี้จะทำให้วีจีไอสามารถขยายการให้บริการที่ครอบคลุมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูลหรือการผสมผสานช่องทางการสื่อสารทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และสามารถวัดผลได้

กลุ่มบริษัทบีทีเอส ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณา ผ่านการดำเนินการโดยบริษัทย่อย คือ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (วีจีไอ) ปัจจุบัน วีจีไอ คือผู้นำธุรกิจที่ให้บริการอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยการผสมผสานโลกออฟไลน์และออนไลน์ไว้ด้วยกัน ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ จนเกิดเป็นบริการ Offline-to-Online (O2O) Solutions ทำให้เกิดการเชื่อมโยงอีโคซิสเต็ม (ecosystem) ที่ประกอบด้วย 3 แพลตฟอร์ม คือ ธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน ธุรกิจให้บริการชำระเงิน และธุรกิจโลจิสติกส์ ได้ครบวงจร

ภายใต้แพลตฟอร์มธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน วีจีไอ เป็นผู้นำในการให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้านชั้นนำในประเทศไทย โดยมีสื่อโฆษณานอกบ้านหลากหลายประเภท และยังได้รับสัมปทานในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาบนโครงข่ายรถไฟฟ้าบีทีเอสสายหลักและส่วนต่อขยาย รวมถึงขบวนรถไฟฟ้า และวีจีไอได้ขยายการเข้าถึงลูกค้าผ่านการใช้สื่อโฆษณานอกบ้าน อาทิ การจัดการพื้นที่สื่อโฆษณาในอาคารสำนักงานในกรุงเทพฯ สตรีทเฟอร์นิเจอร์ ป้ายสื่อโฆษณากลางแจ้ง สื่อโฆษณาในสนามบิน และธุรกิจสาธิตสินค้า ภายใต้แพลตฟอร์มธุรกิจให้บริการชำระเงิน แรบบิท กรุ๊ป เป็นผู้นำในการให้บริการชำระเงินในรูปแบบ Micro-Payment ด้วยฐานสมาชิกบัตรแรบบิทกว่า 18 ล้านคน จากจุดให้บริการที่มีอยู่ทั่วประเทศ โดยระบบจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลของผู้ใช้งาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และสามารถวัดผลได้ ในส่วนของธุรกิจโลจิสติกส์ วีจีไอเข้าซื้อหุ้นบริษัท Kerry Express Thailand ในสัดส่วน 23% โดย Kerry Express Thailand เป็นผู้นำในการให้บริการจัดส่งพัสดุทั่วประเทศไทย ซึ่งมีการรับชำระทั้งในรูปแบบของเงินสดและผ่าน Rabbit LinePay เมื่อส่งมอบพัสดุถึงมือผู้รับ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง