ปฏิทินหลักทรัพย์

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

25 กรกฎาคม 2565 13:30

ประจำปี
วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
26 มกราคม 2555 วันปิดสมุดทะเบียน
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.0239
วันปิดสมุดทะเบียน : 31 มกราคม 2555
วันจ่ายเงินปันผล : 10 กุมภาพันธ์ 2555
16 พฤศจิกายน 2554 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2554/55
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
17 สิงหาคม 2554 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2554/55
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
28 กรกฎาคม 2554 Investor Day
10.00 น. ณ จุดนัดพบที่สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช
26 กรกฎาคม 2554 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
13.30 น. ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 8 เลขที่ 1091/343 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
29 มิถุนายน 2554 XM date
โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 8 เลขที่ 1091/343 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
29 มิถุนายน 2554 วันปิดสมุดทะเบียน
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.0226
วันปิดสมุดทะเบียน : 05 กรกฎาคม 2554
วันจ่ายเงินปันผล : 05 สิงหาคม 2554
01 มิถุนายน 2554 ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2553/54
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10 มีนาคม 2554 วันปิดสมุดทะเบียน
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.0129
วันปิดสมุดทะเบียน : 15 มีนาคม 2554
วันจ่ายเงินปันผล : 24 มีนาคม 2554
16 กุมภาพันธ์ 2554 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2553/54
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
16 พฤศจิกายน 2553 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2553
15.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องแกรนด์บอลลูม ชั้น 4 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
12 พฤศจิกายน 2553 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2553/54
9.30 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
04 ตุลาคม 2553 XM date
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
30 มิถุนายน 2553 XM date
โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 8 เลขที่ 1091/343 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
12 พฤษภาคม 2553 XR date
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่
12 พฤษภาคม 2553 XW date
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์
29 เมษายน 2553 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
10.00 น. ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 8 เลขที่ 1091/343ถนนเพชรบุรีตัดใหม่แขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร
24 กรกฎาคม 2552 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
13.30 น. ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 8 เลขที่ 1091/343ถนนเพชรบุรีตัดใหม่แขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร

ข้อสังเกต

วันเวลาในกิจกรรมทั้งหมด จะเป็นผลจากปีก่อนหน้านี้ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ การประกาศต่างๆ ในอนาคต