ปฏิทินหลักทรัพย์

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

25 กรกฎาคม 2565 13:30

ประจำปี
วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
30 พฤษภาคม 2565 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2564/65
14 กุมภาพันธ์ 2565 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2564/65
15 พฤศจิกายน 2564 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2564/65
16 สิงหาคม 2564 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2564/65
31 พฤษภาคม 2564 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2563/64
16 กุมภาพันธ์ 2564 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2563/64
16 พฤศจิกายน 2563 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2563/64
14 สิงหาคม 2563 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2563/64
01 มิถุนายน 2563 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2562/63
14 กุมภาพันธ์ 2563 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2562/63
14 พฤศจิกายน 2562 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2562/63
14 สิงหาคม 2562 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2562/63
27 พฤษภาคม 2562 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2561/62
14 กุมภาพันธ์ 2562 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2561/62
14 พฤศจิกายน 2561 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2561/62
14 สิงหาคม 2561 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2561/62
30 พฤษภาคม 2561 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2560/61
14 กุมภาพันธ์ 2561 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2560/61
13 พฤศจิกายน 2560 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2560/61
15 สิงหาคม 2560 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2560/61

ข้อสังเกต

วันเวลาในกิจกรรมทั้งหมด จะเป็นผลจากปีก่อนหน้านี้ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ การประกาศต่างๆ ในอนาคต