ปฏิทินหลักทรัพย์

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ประจำปี
วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
19 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2566/67
14.00 - 16.00 น. ผ่าน Microsoft Team
14 กุมภาพันธ์ 2567 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2566/67
30 พฤศจิกายน 2566 SET Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2566/67
13:15 - 14:00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
17 พฤศจิกายน 2566 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2566/67
14.00 - 16.00 น. ผ่าน Microsoft Team
14 พฤศจิกายน 2566 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2566/67
18 สิงหาคม 2566 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2566/67
15.00 - 17.00 น. ณ ชั้น G ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ยู สาทร กรุงเทพฯ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ ผ่าน Microsoft Team
15 สิงหาคม 2566 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2566/67
27 กรกฎาคม 2566 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
13.30 น. ณ ห้องพญาไท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
13 มิถุนายน 2566 SET Opportunity Day ประจำปี 2565/66
13:15 – 14:00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
01 มิถุนายน 2566 งานประชุมนักวิเคราะห์ฯ ปี 2565/66
14:00 - 16:00 น. ผ่าน Microsoft Team
17 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2565/66
09:30 – 11:30 น. ผ่าน Microsoft Team
14 กุมภาพันธ์ 2566 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2565/66
24 พฤศจิกายน 2565 SET Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2565/66
11:15 – 12:15 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
17 พฤศจิกายน 2565 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2565/66
14:00 – 16:00 น. ผ่าน Microsoft Team
14 พฤศจิกายน 2565 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2565/66
18 สิงหาคม 2565 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2565/66
14:00 – 16:00 น.
15 สิงหาคม 2565 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2565/66
25 กรกฎาคม 2565 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

13.30 น. ณ ห้องบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (BCC Hall) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5 เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

09 มิถุนายน 2565 SET Opportunity Day ประจำปี 2564/65
10:15 – 11:00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
02 มิถุนายน 2565 ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2564/65
14:00 – 16:00 น. ผ่าน Microsoft Team

ข้อสังเกต

วันเวลาในกิจกรรมทั้งหมด จะเป็นผลจากปีก่อนหน้านี้ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ การประกาศต่างๆ ในอนาคต