ปฏิทินหลักทรัพย์

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2564/65

15 พฤศจิกายน 2564

ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2564/65

18 พฤศจิกายน 2564 14:00

SET Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2564/65

07 ธันวาคม 2564 15:00

ประจำปี
วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
07 ธันวาคม 2564 SET Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2564/65
18 พฤศจิกายน 2564 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2564/65
14:00 – 16:00 น.
15 พฤศจิกายน 2564 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2564/65
19 สิงหาคม 2564 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2564/65
14:00 – 16:00 น.
16 สิงหาคม 2564 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2564/65
19 กรกฎาคม 2564 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
09 มิถุนายน 2564 SET Opportunity Day ประจำปี 2563/64
04 มิถุนายน 2564 ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2563/64
14.00-16.00 น.
31 พฤษภาคม 2564 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2563/64
18 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2563/64
14.00 น. via Microsoft Team
16 กุมภาพันธ์ 2564 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2563/64
15 ธันวาคม 2563 SET Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2563/64
15.00 น. 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรงุเทพมหานคร 10400
18 พฤศจิกายน 2563 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2563/64
10.00 น. ผ่าน Microsoft Team
16 พฤศจิกายน 2563 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2563/64
19 สิงหาคม 2563 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2563/64
14.00 น. ผ่าน Microsoft Team
14 สิงหาคม 2563 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2563/64
20 กรกฎาคม 2563 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

13.30 น. ณ ห้องบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (BCC Hall) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5 เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

11 มิถุนายน 2563 SET Opportunity Day ประจำปี 2560/61
14.15 – 15.00 hrs. ผ่านช่องทางออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
05 มิถุนายน 2563 ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2562/63
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
01 มิถุนายน 2563 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2562/63

ข้อสังเกต

วันเวลาในกิจกรรมทั้งหมด จะเป็นผลจากปีก่อนหน้านี้ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ การประกาศต่างๆ ในอนาคต