ปฏิทินหลักทรัพย์

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

25 กรกฎาคม 2565 13:30

ประจำปี
วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
09 มิถุนายน 2565 SET Opportunity Day ประจำปี 2564/65
10:15 – 11:00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
02 มิถุนายน 2565 ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2564/65
14:00 – 16:00 น. ผ่าน Microsoft Team
18 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2564/65
14:00 – 16:00 น. ผ่าน Microsoft Team
07 ธันวาคม 2564 SET Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2564/65
15:15 - 16:00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
18 พฤศจิกายน 2564 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2564/65
14:00 – 16:00 น. ผ่าน Microsoft Team
19 สิงหาคม 2564 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2564/65
14:00 – 16:00 น. ผ่าน Microsoft Team
09 มิถุนายน 2564 SET Opportunity Day ประจำปี 2563/64
04 มิถุนายน 2564 ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2563/64
14.00-16.00 น. ผ่าน Microsoft Team
18 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2563/64
14.00 น. ผ่าน Microsoft Team
15 ธันวาคม 2563 SET Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2563/64
15.00 น. 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรงุเทพมหานคร 10400
18 พฤศจิกายน 2563 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2563/64
10.00 น. ผ่าน Microsoft Team
19 สิงหาคม 2563 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2563/64
14.00 น. ผ่าน Microsoft Team
11 มิถุนายน 2563 SET Opportunity Day ประจำปี 2560/61
14.15 – 15.00 hrs. ผ่านช่องทางออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
05 มิถุนายน 2563 ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2562/63
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
19 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2562/63
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
06 ธันวาคม 2562 SET Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2562/63
9.00 น. 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรงุเทพมหานคร 10400
19 พฤศจิกายน 2562 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2562/63
14.30 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
20 สิงหาคม 2562 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2562/63
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
07 มิถุนายน 2562 SET Opportunity Day ไตรมาส 4 ปี 2561/62
16:30 – 17:45 น. 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรงุเทพมหานคร 10400
30 พฤษภาคม 2562 ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2561/62
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ข้อสังเกต

วันเวลาในกิจกรรมทั้งหมด จะเป็นผลจากปีก่อนหน้านี้ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ การประกาศต่างๆ ในอนาคต