ปฏิทินหลักทรัพย์

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

25 กรกฎาคม 2565 13:30

ประจำปี
วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
07 กุมภาพันธ์ 2565 XD date
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.15
วันจ่ายเงินปันผล : 24 ก.พ. 2565
21 เมษายน 2563 XD date
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.15
วันจ่ายเงินปันผล : 8 พฤษภาคม 2563
27 มกราคม 2563 XD date
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.18
วันจ่ายเงินปันผล : 12 กุมภาพันธ์ 2563
16 ธันวาคม 2562 XW date
วันปิดสมุดทะเบียน : 17 ธันวาคม 2562
อัตราส่วนการจองซื้อ : 10:1
30 กรกฎาคม 2562 XD date
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.25
วันจ่ายเงินปันผล : 15 สิงหาคม 2562
18 มิถุนายน 2562 XM date
ห้องบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (BCC Hall) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5 เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
18 มกราคม 2562 XD date
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.17
วันจ่ายเงินปันผล : 1 กุมภาพันธ์ 2562
01 สิงหาคม 2561 XD date
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.185
วันจ่ายเงินปันผล : 16 สิงหาคม 2561
01 สิงหาคม 2561 XW date
วันปิดสมุดทะเบียน : 2 สิงหาคม 2561
อัตราส่วนการจองซื้อ : 9:1
13 มิถุนายน 2561 XM date
ห้องบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (BCC Hall) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5 เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
18 มกราคม 2561 XD date
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.165
วันจ่ายเงินปันผล : 2 กุมภาพันธ์ 2561
01 สิงหาคม 2560 XD date
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.175
วันปิดสมุดทะเบียน : 4 สิงหาคม 2560
วันจ่ายเงินปันผล : 18 สิงหาคม 2560
08 มิถุนายน 2560 XM date
ห้องบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (BCC Hall) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5 เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
22 กุมภาพันธ์ 2560 XM date
ห้องบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (BCC Hall) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5 เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
19 มกราคม 2560 วันปิดสมุดทะเบียน
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.165
วันปิดสมุดทะเบียน : 24 มกราคม 2560
วันจ่ายเงินปันผล : 7 กุมภาพันธ์ 2560
28 กรกฎาคม 2559 วันปิดสมุดทะเบียน
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.34
วันปิดสมุดทะเบียน : 2 สิงหาคม 2559
วันจ่ายเงินปันผล : 16 สิงหาคม 2559
09 มิถุนายน 2559 XM date
ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
21 มกราคม 2559 วันปิดสมุดทะเบียน
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.34
วันปิดสมุดทะเบียน : 26 มกราคม 2559
วันจ่ายเงินปันผล : 5 กุมภาพันธ์ 2559
31 กรกฎาคม 2558 วันปิดสมุดทะเบียน
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.33
วันปิดสมุดทะเบียน : 5 สิงหาคม 2558
วันจ่ายเงินปันผล : 17 สิงหาคม 2558
09 มิถุนายน 2558 XM date
โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อสังเกต

วันเวลาในกิจกรรมทั้งหมด จะเป็นผลจากปีก่อนหน้านี้ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ การประกาศต่างๆ ในอนาคต