ปฏิทินหลักทรัพย์

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2564/65

30 พฤษภาคม 2565

ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2564/65

02 มิถุนายน 2565 14:00

ประจำปี
วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
26 พฤศจิกายน 2558 BTS & VGI Investor Day
โรงแรม ยู สาทร กรุงเทพฯ
02 ธันวาคม 2557 BTS & VGI Investor Day
โรงแรมอิสติน สาทร กรุงเทพฯ
26 มิถุนายน 2557 BTS & VGI Company Visit
เยี่ยมชม ศูนย์ควบคุมการเดินรถ โรงจอด และอู่ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าบีทีเอส สำหรับคณะเยี่ยมชมจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
03 ธันวาคม 2556 Investor Day
เยี่ยมชมการเดินรถส่วนต่อขยายสายสีเขียว จากสถานีวงเวียนใหญ่ ถึงสถานีบางหว้า (นัดพบที่สถานีรถไฟฟ้าสถานีราชดำริ)
29 พฤศจิกายน 2556 Investor Day
เยี่ยมชมการเดินรถส่วนต่อขยายสายสีเขียว จากสถานีวงเวียนใหญ่ ถึงสถานีบางหว้า (นัดพบที่สถานีรถไฟฟ้าสถานีราชดำริ)
28 กรกฎาคม 2554 Investor Day
10.00 น. ณ จุดนัดพบที่สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช

ข้อสังเกต

วันเวลาในกิจกรรมทั้งหมด จะเป็นผลจากปีก่อนหน้านี้ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ การประกาศต่างๆ ในอนาคต