ปฏิทินหลักทรัพย์

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

25 กรกฎาคม 2565 13:30

ประจำปี
วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
16 ตุลาคม 2556 XW date
วันปิดสมุดทะเบียน : 21 ตุลาคม 2556
อัตราส่วนการจองซื้อ : 3:1
11 ตุลาคม 2556 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
14.00 น. โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
06 กันยายน 2556 XM date
โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
22 สิงหาคม 2556 วันปิดสมุดทะเบียน
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.19
วันปิดสมุดทะเบียน : 27 สิงหาคม 2556
วันจ่ายเงินปันผล : 06 กันยายน 2556
15 สิงหาคม 2556 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2556/57
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
26 กรกฎาคม 2556 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
13.30 น. โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
14 มิถุนายน 2556 XM date
โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
14 มิถุนายน 2556 วันปิดสมุดทะเบียน
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.045
วันปิดสมุดทะเบียน : 19 มิถุนายน 2556
วันจ่ายเงินปันผล : 9 สิงหาคม 2556
29 พฤษภาคม 2556 ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2555/56
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
02 พฤษภาคม 2556 วันปิดสมุดทะเบียน
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.18
วันปิดสมุดทะเบียน : 8 พฤษภาคม 2556
วันจ่ายเงินปันผล : 17 พฤษภาคม 2556
15 กุมภาพันธ์ 2556 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2555/56
14.00 น. ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
24 มกราคม 2556 วันปิดสมุดทะเบียน
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.163
วันปิดสมุดทะเบียน : 29 มกราคม 2556
วันจ่ายเงินปันผล : 08 กุมภาพันธ์ 2556
22 พฤศจิกายน 2555 XM date
โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ
12 พฤศจิกายน 2555 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2555/56
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
15 สิงหาคม 2555 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2555/56
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
26 กรกฎาคม 2555 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
13.30 น. ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 8 เลขที่ 1091/343 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
26 มิถุนายน 2555 XM date
โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 8 เลขที่ 1091/343 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
26 มิถุนายน 2555 วันปิดสมุดทะเบียน
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.0241
วันปิดสมุดทะเบียน : 29 มิถุนายน 2555
วันจ่ายเงินปันผล : 09 สิงหาคม 2555
30 พฤษภาคม 2555 ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2554/55
14.00 - 16.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
16 กุมภาพันธ์ 2555 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2554/55
14.00 - 16.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ข้อสังเกต

วันเวลาในกิจกรรมทั้งหมด จะเป็นผลจากปีก่อนหน้านี้ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ การประกาศต่างๆ ในอนาคต