ปฏิทินหลักทรัพย์

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

25 กรกฎาคม 2565 13:30

ประจำปี
วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
09 มิถุนายน 2558 XM date
โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
28 พฤษภาคม 2558 ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2557/58
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
12 กุมภาพันธ์ 2558 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2557/58
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
22 มกราคม 2558 วันปิดสมุดทะเบียน
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.30
วันปิดสมุดทะเบียน : 27 มกราคม 2558
วันจ่ายเงินปันผล : 5 กุมภาพันธ์ 2558
02 ธันวาคม 2557 BTS & VGI Investor Day
โรงแรมอิสติน สาทร กรุงเทพฯ
21 พฤศจิกายน 2557 SET Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2557/58
15.10 น. SET in the City สยามพารากอน
12 พฤศจิกายน 2557 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2557/58
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
14 สิงหาคม 2557 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2557/58
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
25 กรกฎาคม 2557 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
13.30 น. โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
26 มิถุนายน 2557 BTS & VGI Company Visit
เยี่ยมชม ศูนย์ควบคุมการเดินรถ โรงจอด และอู่ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าบีทีเอส สำหรับคณะเยี่ยมชมจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
05 มิถุนายน 2557 XM date
โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210Rama Gardens Hotel Bangkok, Convention Center, 9/9 Vibhavadi Rangsit Road, Laksi, Bangkok 10210
05 มิถุนายน 2557 วันปิดสมุดทะเบียน
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.21
วันปิดสมุดทะเบียน : 10 มิถุนายน 2557
วันจ่ายเงินปันผล : 6 สิงหาคม 2557
02 มิถุนายน 2557 SET Opportunity Day ไตรมาส 4 ปี 2556/57
15.20 น. ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62 ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กทม. 10110
28 พฤษภาคม 2557 ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2556/57
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
13 กุมภาพันธ์ 2557 ประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 3 ปี 2556/57
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
23 มกราคม 2557 วันปิดสมุดทะเบียน
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.20
วันปิดสมุดทะเบียน : 28 มกราคม 2557
วันจ่ายเงินปันผล : 6 กุมภาพันธ์ 2557
03 ธันวาคม 2556 Investor Day
เยี่ยมชมการเดินรถส่วนต่อขยายสายสีเขียว จากสถานีวงเวียนใหญ่ ถึงสถานีบางหว้า (นัดพบที่สถานีรถไฟฟ้าสถานีราชดำริ)
29 พฤศจิกายน 2556 Investor Day
เยี่ยมชมการเดินรถส่วนต่อขยายสายสีเขียว จากสถานีวงเวียนใหญ่ ถึงสถานีบางหว้า (นัดพบที่สถานีรถไฟฟ้าสถานีราชดำริ)
22 พฤศจิกายน 2556 SET Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2556/57
17.45 น. SET in the City สยามพารากอน
14 พฤศจิกายน 2556 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2556/57
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ข้อสังเกต

วันเวลาในกิจกรรมทั้งหมด จะเป็นผลจากปีก่อนหน้านี้ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ การประกาศต่างๆ ในอนาคต