ปฏิทินหลักทรัพย์

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2564/65

16 สิงหาคม 2564

ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2564/65

19 สิงหาคม 2564 14:00

SET Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2564/65

07 ธันวาคม 2564 15:00

ประจำปี
วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
26 มิถุนายน 2557 BTS & VGI Company Visit
เยี่ยมชม ศูนย์ควบคุมการเดินรถ โรงจอด และอู่ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าบีทีเอส สำหรับคณะเยี่ยมชมจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
05 มิถุนายน 2557 XM date
โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210Rama Gardens Hotel Bangkok, Convention Center, 9/9 Vibhavadi Rangsit Road, Laksi, Bangkok 10210
05 มิถุนายน 2557 วันปิดสมุดทะเบียน
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.21
วันปิดสมุดทะเบียน : 10 มิถุนายน 2557
วันจ่ายเงินปันผล : 6 สิงหาคม 2557
02 มิถุนายน 2557 SET Opportunity Day ไตรมาส 4 ปี 2556/57
15.20 น. ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62 ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กทม. 10110
28 พฤษภาคม 2557 ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2556/57
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
13 กุมภาพันธ์ 2557 ประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 3 ปี 2556/57
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
23 มกราคม 2557 วันปิดสมุดทะเบียน
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.20
วันปิดสมุดทะเบียน : 28 มกราคม 2557
วันจ่ายเงินปันผล : 6 กุมภาพันธ์ 2557
03 ธันวาคม 2556 Investor Day
เยี่ยมชมการเดินรถส่วนต่อขยายสายสีเขียว จากสถานีวงเวียนใหญ่ ถึงสถานีบางหว้า (นัดพบที่สถานีรถไฟฟ้าสถานีราชดำริ)
29 พฤศจิกายน 2556 Investor Day
เยี่ยมชมการเดินรถส่วนต่อขยายสายสีเขียว จากสถานีวงเวียนใหญ่ ถึงสถานีบางหว้า (นัดพบที่สถานีรถไฟฟ้าสถานีราชดำริ)
22 พฤศจิกายน 2556 SET Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2556/57
17.45 น. SET in the City สยามพารากอน
14 พฤศจิกายน 2556 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2556/57
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
16 ตุลาคม 2556 XW date
วันปิดสมุดทะเบียน : 21 ตุลาคม 2556
อัตราส่วนการจองซื้อ : 3:1
11 ตุลาคม 2556 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
14.00 น. โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
06 กันยายน 2556 XM date
โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
22 สิงหาคม 2556 วันปิดสมุดทะเบียน
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.19
วันปิดสมุดทะเบียน : 27 สิงหาคม 2556
วันจ่ายเงินปันผล : 06 กันยายน 2556
15 สิงหาคม 2556 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2556/57
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
26 กรกฎาคม 2556 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
13.30 น. โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
14 มิถุนายน 2556 XM date
โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
14 มิถุนายน 2556 วันปิดสมุดทะเบียน
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.045
วันปิดสมุดทะเบียน : 19 มิถุนายน 2556
วันจ่ายเงินปันผล : 9 สิงหาคม 2556
29 พฤษภาคม 2556 ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2555/56
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ข้อสังเกต

วันเวลาในกิจกรรมทั้งหมด จะเป็นผลจากปีก่อนหน้านี้ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ การประกาศต่างๆ ในอนาคต