ปฏิทินหลักทรัพย์

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2564/65

30 พฤษภาคม 2565

ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2564/65

02 มิถุนายน 2565 14:00

ประจำปี
วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
08 สิงหาคม 2559 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2559/60
28 กรกฎาคม 2559 วันปิดสมุดทะเบียน
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.34
วันปิดสมุดทะเบียน : 2 สิงหาคม 2559
วันจ่ายเงินปันผล : 16 สิงหาคม 2559
22 กรกฎาคม 2559 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
13.30 น. โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
10 มิถุนายน 2559 SET Opportunity Day ไตรมาส 4 ปี 2558/59
15.20 น. 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
09 มิถุนายน 2559 XM date
ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
01 มิถุนายน 2559 ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2558/59
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
27 พฤษภาคม 2559 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2558/59
16 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2558/59
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
11 กุมภาพันธ์ 2559 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2558/59
21 มกราคม 2559 วันปิดสมุดทะเบียน
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.34
วันปิดสมุดทะเบียน : 26 มกราคม 2559
วันจ่ายเงินปันผล : 5 กุมภาพันธ์ 2559
26 พฤศจิกายน 2558 BTS & VGI Investor Day
โรงแรม ยู สาทร กรุงเทพฯ
23 พฤศจิกายน 2558 SET Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2558/59
16:30 ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62 ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กทม. 10110
12 พฤศจิกายน 2558 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2558/59
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
09 พฤศจิกายน 2558 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2558/59
14 สิงหาคม 2558 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2558/59
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
31 กรกฎาคม 2558 วันปิดสมุดทะเบียน
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.33
วันปิดสมุดทะเบียน : 5 สิงหาคม 2558
วันจ่ายเงินปันผล : 17 สิงหาคม 2558
24 กรกฎาคม 2558 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
13.30 น. โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
11 มิถุนายน 2558 SET Opportunity Day ปี 2557/58
14.10 ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62 ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กทม. 10110
09 มิถุนายน 2558 XM date
โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
28 พฤษภาคม 2558 ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2557/58
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ข้อสังเกต

วันเวลาในกิจกรรมทั้งหมด จะเป็นผลจากปีก่อนหน้านี้ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ การประกาศต่างๆ ในอนาคต