ปฏิทินหลักทรัพย์

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2564/65

30 พฤษภาคม 2565

ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2564/65

02 มิถุนายน 2565 14:00

ประจำปี
วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
14 พฤศจิกายน 2560 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2560/61
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
13 พฤศจิกายน 2560 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2560/61
17 สิงหาคม 2560 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2560/61
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
15 สิงหาคม 2560 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2560/61
01 สิงหาคม 2560 XD date
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.175
วันปิดสมุดทะเบียน : 4 สิงหาคม 2560
วันจ่ายเงินปันผล : 18 สิงหาคม 2560
25 กรกฎาคม 2560 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
13.30 น. ณ ห้องบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (BCC Hall) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
29 มิถุนายน 2560 ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี: โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
08 มิถุนายน 2560 XM date
ห้องบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (BCC Hall) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5 เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
07 มิถุนายน 2560 SET Opportunity Day ไตรมาส 4 ปี 2559/60
14.10 - 15.10 น. อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
02 มิถุนายน 2560 ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2559/60
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
29 พฤษภาคม 2560 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2559/60
03 เมษายน 2560 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
14.00 น. ห้องบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (BCC Hall) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
22 กุมภาพันธ์ 2560 XM date
ห้องบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (BCC Hall) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5 เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
16 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2559/60
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10 กุมภาพันธ์ 2560 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2559/60
19 มกราคม 2560 วันปิดสมุดทะเบียน
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.165
วันปิดสมุดทะเบียน : 24 มกราคม 2560
วันจ่ายเงินปันผล : 7 กุมภาพันธ์ 2560
29 พฤศจิกายน 2559 SET Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2559/60
16.30 น. 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
10 พฤศจิกายน 2559 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2559/60
14.00 น. โรงแรมอีสตินแกรนด์สาทร ชั้น 12
07 พฤศจิกายน 2559 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2559/60
11 สิงหาคม 2559 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2559/60
14.00 น. โรงแรมอีสตินแกรนด์สาทร ห้องประชุมช่องนนทรี ชั้น 12

ข้อสังเกต

วันเวลาในกิจกรรมทั้งหมด จะเป็นผลจากปีก่อนหน้านี้ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ การประกาศต่างๆ ในอนาคต