ปฏิทินหลักทรัพย์

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

25 กรกฎาคม 2565 13:30

ประจำปี
วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
07 มิถุนายน 2562 SET Opportunity Day ไตรมาส 4 ปี 2561/62
16:30 – 17:45 น. 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรงุเทพมหานคร 10400
30 พฤษภาคม 2562 ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2561/62
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
27 พฤษภาคม 2562 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2561/62
20 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2561/62
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
14 กุมภาพันธ์ 2562 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2561/62
18 มกราคม 2562 XD date
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.17
วันจ่ายเงินปันผล : 1 กุมภาพันธ์ 2562
27 พฤศจิกายน 2561 SET Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2561/62
09:00 - 10:00 น. อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16 พฤศจิกายน 2561 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2561/62
14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
14 พฤศจิกายน 2561 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2561/62
16 สิงหาคม 2561 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2561/62
13.30 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
14 สิงหาคม 2561 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2561/62
01 สิงหาคม 2561 XD date
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.185
วันจ่ายเงินปันผล : 16 สิงหาคม 2561
01 สิงหาคม 2561 XW date
วันปิดสมุดทะเบียน : 2 สิงหาคม 2561
อัตราส่วนการจองซื้อ : 9:1
23 กรกฎาคม 2561 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
13.30 น. ณ ห้องบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (BCC Hall) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
13 มิถุนายน 2561 XM date
ห้องบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (BCC Hall) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5 เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
04 มิถุนายน 2561 SET Opportunity Day ประจำปี 2560/61
14:10 - 15:10 น. อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
01 มิถุนายน 2561 ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2560/61
13.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
30 พฤษภาคม 2561 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2560/61
19 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2560/61
13.30 น. ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
14 กุมภาพันธ์ 2561 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2560/61

ข้อสังเกต

วันเวลาในกิจกรรมทั้งหมด จะเป็นผลจากปีก่อนหน้านี้ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ การประกาศต่างๆ ในอนาคต