ปฏิทินหลักทรัพย์

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

25 กรกฎาคม 2565 13:30

ประจำปี
วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
25 กรกฎาคม 2565 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

13.30 น. ณ ห้องบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (BCC Hall) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5 เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

09 มิถุนายน 2565 SET Opportunity Day ประจำปี 2564/65
10:15 – 11:00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
02 มิถุนายน 2565 ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2564/65
14:00 – 16:00 น. ผ่าน Microsoft Team
30 พฤษภาคม 2565 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2564/65
18 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2564/65
14:00 – 16:00 น. ผ่าน Microsoft Team
14 กุมภาพันธ์ 2565 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2564/65
07 กุมภาพันธ์ 2565 XD date
เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.15
วันจ่ายเงินปันผล : 24 ก.พ. 2565
07 ธันวาคม 2564 SET Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2564/65
15:15 - 16:00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
18 พฤศจิกายน 2564 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2564/65
14:00 – 16:00 น. ผ่าน Microsoft Team
15 พฤศจิกายน 2564 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2564/65
19 สิงหาคม 2564 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2564/65
14:00 – 16:00 น. ผ่าน Microsoft Team
16 สิงหาคม 2564 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2564/65
19 กรกฎาคม 2564 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
09 มิถุนายน 2564 SET Opportunity Day ประจำปี 2563/64
04 มิถุนายน 2564 ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2563/64
14.00-16.00 น. ผ่าน Microsoft Team
31 พฤษภาคม 2564 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2563/64
18 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2563/64
14.00 น. ผ่าน Microsoft Team
16 กุมภาพันธ์ 2564 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2563/64
15 ธันวาคม 2563 SET Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2563/64
15.00 น. 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรงุเทพมหานคร 10400
18 พฤศจิกายน 2563 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2563/64
10.00 น. ผ่าน Microsoft Team

ข้อสังเกต

วันเวลาในกิจกรรมทั้งหมด จะเป็นผลจากปีก่อนหน้านี้ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ การประกาศต่างๆ ในอนาคต