ภาพรวมธุรกิจ

กลุ่มบริษัทบีทีเอสดำเนินธุรกิจใน 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ MOVE MIX และ MATCH โดยเราได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนับเป็นหนึ่งในสมาชิกของหุ้น BlueChip ที่อยู่ในดัชนี SET50 รวมถึงยังเป็นสมาชิกของดัชนี DJSI, MSCI Asia Pacific และ FTSE4Good

ธุรกิจ MOVE

ผู้ให้บริการการคมนาคมแบบ door-to-door ที่สะดวกและปลอดภัยแก่ลูกค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม
ธุรกิจ MIX

ผู้ให้บริการทางการตลาดในรูปแบบ O2O โซลูชั่นส์ที่ครบวงจร รวมถึงการใช้ประโยชน์สูงสุดจากฐานข้อมูลแก่กลุ่มบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจ

ข้อมูลเพิ่มเติม
ธุรกิจ MATCH

เพื่อแสวงหาโอกาสและความร่วมมือทางธุรกิจใหม่ๆ ผ่านการแบ่งปันแพลตฟอร์มของเราแก่กลุ่มบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

BTS Group Business Introduction Video 3M