ภาพรวมธุรกิจ

กลุ่มบริษัทบีทีเอสดำเนินธุรกิจใน 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ MOVE MIX และ MATCH โดยเราได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนับเป็นหนึ่งในสมาชิกของหุ้น BlueChip ที่อยู่ในดัชนี SET50 รวมถึงยังเป็นสมาชิกของดัชนี DJSI, MSCI Asia Pacific และ FTSE4Good

Move

เพื่อให้บริการการเดินทางด้วยรูปแบบการคมนาคมขนส่งที่หลากหลายอย่างไร้รอยต่อ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข้อมูลเพิ่มเติม
Mix

เพื่อให้บริการทางการตลาดในรูปแบบ O2O โซลูชั่นส์ที่ครบวงจร รวมถึงการใช้ประโยชน์สูงสุดจากฐานข้อมูลแก่ในกลุ่มบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจ

ข้อมูลเพิ่มเติม
Match

เพื่อแสวงหาโอกาสและความร่วมมือทางธุรกิจใหม่ๆ ผ่านการแบ่งปันแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างของเราแก่กลุ่มบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Move MIX MATCH Video