ภาพรวมธุรกิจ

กลุ่มบริษัทบีทีเอสดำเนินธุรกิจใน 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการ โดยมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนับเป็นหนึ่งในสมาชิกของหุ้น BlueChip ที่อยู่ในดัชนี SET50 รวมถึงยังเป็นสมาชิกของดัชนี DJSI, MSCI Asia Pacific และ FTSE4Good นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาลด้วยจริยธรรมตามกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance หรือ ESG frameworks) จากการมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตลอดมาของกลุ่มบริษัท ทำให้เราได้เป็นที่ยอมรับโดยสถาบันชั้นนำหลายแห่งทั่วโลกในความมุ่งมั่นสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ธุรกิจขนส่งมวลชน

To connect across boundaries
ข้อมูลเพิ่มเติม

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

An energized global capital allocator
ข้อมูลเพิ่มเติม

ธุรกิจสื่อโฆษณา

360 degrees advertising solution
ข้อมูลเพิ่มเติม

ธุรกิจบริการ

Incubating businesses of tomorrow
ข้อมูลเพิ่มเติม