MATCH

ธุรกิจ MATCH เป็นหน่วยธุรกิจที่มุ่งเน้นในการสร้างโอกาสทางธุรกิจและแสวงหา synergy ใหม่ๆ ผ่านการทำงานร่วมกันกับพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ เพื่อเสริมสร้างการเติบโตของกันและกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดให้พันธมิตรที่เราเชิญเข้ามาในเครือข่ายของเราเข้ามาใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม MOVE และ MIX ซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าว จะสามารถมอบสิทธิประโยชน์ที่โดดเด่นและแตกต่างแก่พันธมิตรทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้วยเครือข่ายและจำนวนผู้โดยสารในแต่ละวันของเรา การเข้าถึงโฆษณาทั้งในวงกว้างและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งข้อมูลเชิงลึกต่างๆ ซึ่งจะสามารถกระตุ้นการขยายตัวของจำนวนลูกค้า เครือข่ายและตลาดให้กับพันธมิตรของเราได้ โดยแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิด sharing economy ซึ่งพันธมิตรที่มีศักยภาพต่างๆ ของเรา สามารถเข้าร่วมและแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันได้ อนึ่ง ผลจากการทำงานร่วมกันนี้จะสร้างผลตอบแทนแก่ทั้งสองฝ่ายในรูปแบบที่แตกต่างกันไป อาทิเช่น การเข้าถึงลูกค้าที่เพิ่มขึ้น การพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจ ส่วนแบ่งรายได้ (revenue sharing) การเพิ่มขึ้นของกำไรและเงินปันผล เป็นต้น นอกจากนี้ ภายใต้ธุรกิจ MATCH ยังประกอบไปด้วยการมีพอร์ตฟอลิโออสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลายของบริษัทฯ และที่ดินอีกหลายผืน รวมถึงการลงทุนใน ยู ซิตี้ และบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มบริษัท ที่ประกอบธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจอาหาร

พันธมิตรทางธุรกิจ

ระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา บีทีเอส กรุ๊ป ได้ลงทุนและร่วมมือกับบริษัทชั้นนำต่างๆ ในหลากหลายธุรกิจ ทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และไม่ได้จดทะเบียน เพื่อสรรค์สร้างผลประโยชน์ที่จะได้รับทั้งสองฝ่าย รวมทั้งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ บริษัทฯ และพันธมิตรทางธุรกิจต่างเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กัน โดยมีเป้าหมายในการเติบโตอย่างก้าวกระโดดไปพร้อมๆ กัน ด้วยเราเชื่อว่า แพลตฟอร์ม MOVE และ MIX รวมทั้งข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากพันธมิตรของเราในอุตสาหกรรมต่างๆ จะช่วยปลดล็อกมูลค่าที่ซ่อนอยู่ และนำมาซึ่งการทำงานร่วมกันมากขึ้นเพื่อยกระดับและเสริมสร้างการเติบโตในอนาคต

ที่ดิน

จากการประกอบธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทฯ มักจะทำการศึกษาและเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมูลค่าที่ดินและแนวโน้มต่างๆ ในอนาคต ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลนี้โดยการเข้าซื้อที่ดิน ทั้งเพื่อนำมาพัฒนาโดยกลุ่มบริษัท และเพื่อขายในอนาคต ซึ่งทั้งหมดล้วนแสดงให้เห็นแล้วว่าสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีเยี่ยมให้กับเรา โดยปกติแล้ว ช่วงระยะเวลาการลงทุนในที่ดิน ทั้งการซื้อ/ขาย และพัฒนาจะใช้เวลานาน สอดคล้องกับระยะเวลาในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

ยู ซิตี้ เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ (Bloomberg ticker U TB; สัดส่วนการถือหุ้น 37.87%) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ยู ซิตี้ เป็นบริษัทด้านการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก ภายใต้โครงสร้างการเป็นเจ้าของที่หลากหลาย ครอบคลุมหลายพื้นที่ทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงยังมีสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ประจำ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรม อาคารสำนักงาน ธุรกิจบริการอื่น ๆ และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดย ยู ซิตี้ จะเป็นผู้ดำเนินงานและพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ดูได้ในรายงานประจำปีของ ยู ซิตี้ นโยบายการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระหว่างบริษัทฯ และ ยู ซิตี้

ธนาซิตี้ กอล์ฟ และ สปอร์ตคลับ

ธนาซิตี้ กอล์ฟ และ สปอร์ตคลับสร้างขึ้นเมื่อปี 2536 ตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 14 ธนาซิตี้ กอล์ฟ และ สปอร์ตคลับเป็นสปอร์ตคลับแบบครบวงจร ครบครันไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นสนามไดร์ฟกอล์ฟ Putting Green และสนามฝึก Short Game นอกจากนี้ ยังมีสปอร์ตคลับที่สามารถรองรับการเล่นกีฬาได้หลากหลายชนิด รวมถึงคลับเฮ้าส์ที่หรูหรา ทำให้ธนาซิตี้เป็นสถานที่ชั้นนำอีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพที่ใช้จัดงานแข่งขันกีฬา การจัดแข่งขันกอล์ฟ และสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมนอกบริษัท (Outing)

ธุรกิจอาหาร

บริษัทฯ ให้ความสนใจในการเข้าลงทุนในธุรกิจร้านอาหาร โดยร่วมมือกับเชฟที่มีชื่อเสียง รวมไปถึงเชฟระดับมิชลินสตาร์ (หรือเทียบเท่า) ในการเปิดร้านอาหารในประเทศไทย ตลอดระเวลาที่ผ่านมา เราได้เข้าลงทุนในร้านอาหารต่างๆ อาทิ เช่น ร้าน J'AIME by Jean-Michel Lorain ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงแรมยู สาทร ร้าน Blunos ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร และ ห้องอาหารเชฟแมน (ChefMan) ซึ่งเป็นห้องอาหารจีนระดับพรีเมี่ยมที่ดำเนินการผ่านบริษัท แมน ฟู้ด โฮลดิ้งส์ จำกัด ปัจจุบัน ห้องอาหารเชฟแมนมีสาขาทั้งหมด 4 สาขา แบ่งเป็นสาขาที่รับประทานอาหารในร้าน (dine-in) จำนวน 3 สาขา และห้องอาหาร Char Siu Man จำนวน 1 สาขา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านอาหารและร่วมลงทุนกับเชฟที่มีชื่อเสียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เราได้เปิดให้บริการร้านอาหารและร่วมลงทุนกับเชฟต่างๆ จำนวน 4 ร้าน ได้แก่ Keller, BAAN TURTLE, Gaa และ HERE ภายหลังในเดือนเมษายน 2564 บริษัทฯ ได้ลงทุนในร้านอาหารเพิ่มเติมอีก 3 แห่ง ร่วมกับเชฟต้น เชฟมิชลินสตาร์ 1 ดาว ได้แก่ บ้าน นุสรา และ เมรัย

ธุรกิจก่อสร้าง

บริษัท เอชเอชที คอนสตรัคชั่น จำกัด (HHT) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และ Li Kay Engineering ซึ่งเป็นบริษัทด้านโยธาและโครงสร้างในฮ่องกง HHT ประกอบธุรกิจรับเหมาและบริหารงานก่อสร้าง โดยโครงการภายใต้การบริหารและก่อสร้างที่ผ่านมารวมถึง โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ, โครงการ Abstracts พหลโยธิน พาร์ค, การปรับปรุงธนาซิตี้ กอล์ฟ และ สปอร์ตคลับ โครงการ ยู สาทร และโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ ปัจจุบัน HHT อยู่ในระหว่างก่อสร้างโครงการเดอะยูนิคอร์น ซึ่งเป็นอาคารอเนกประสงค์ภายใต้ยู ซิตี้