MIX

ธุรกิจ MIX เป็นแพลตฟอร์มด้านการตลาดที่เต็มด้วยไปชุดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้ โดยแพลตฟอร์มนี้เกิดขึ้นจากการผสมผสานระหว่าง Offline-to-Online (O2O) โซลูชั่นส์ของวีจีไอ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และ Data marketplace ซึ่งดำเนินงานโดยบริษัทฯ การทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มบริษัทนี้ นับเป็นการนำทรัพยากรที่เรามีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพสูงสุด
นับตั้งแต่ที่ วีจีไอ ได้ทำการเปลี่ยนกลยุทธ์จากการเป็นเพียงผู้ให้เช่าพื้นที่สื่อโฆษณา สู่ผู้ให้บริการ Offline-to-Online (O2O) โซลูชั่นส์ ปัจจุบัน วีจีไอ มีอีโคซิสเต็ม (ecosystem) ที่สมบูรณ์แบบ ประกอบด้วย ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการชำระเงินและธุรกิจโลจิสติกส์ แพลตฟอร์มเหล่านี้ช่วยให้ วีจีไอ สามารถเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย และกว้างขวาง รวมทั้งเข้าใจความต้องการผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

จากการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ประกอบกับข้อมูลด้านการเดินทางจากธุรกิจ MOVE และข้อมูลที่ได้รับจากการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจผ่านธุรกิจ MATCH เกิดเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และสามารถนำมาสร้างประโยชน์ได้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้สร้างทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์เพื่อหาข้อสรุปจากข้อมูลที่มี เกิดเป็นพื้นที่ซื้อขายข้อมูล (Data marketplace) แล้วสามารถนำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์เหล่านั้นมาต่อยอดทางธุรกิจ ด้วยเครื่องมือด้านการตลาดและโซลูชั่นส์อันชาญฉลาดนี้จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ลูกค้า กลุ่มบริษัท รวมทั้งพันธมิตรทางธุรกิจของเราอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ธุรกิจสื่อโฆษณา

ธุรกิจสื่อโฆษณาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ สื่อโฆษณานอกบ้าน และบริการด้านการตลาดออนไลน์และดิจิทัล โดยธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านประกอบด้วย 1) สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน 2) สื่อโฆษณาในอาคาร 3) สื่อโฆษณาประเภทบิลบอร์ดและสตรีทเฟอร์นิเจอร์ (สื่อโฆษณากลางแจ้ง) 4) สื่อโฆษณาในสนามบิน และ 5) การสาธิตสินค้า (การแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์) ในพื้นที่ห้างสรรพสินค้า และบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (การสาธิตสินค้า)

สำหรับธุรกิจบริการด้านการตลาดออนไลน์และดิจิทัลถูกจัดอยู่ภายใต้หน่วยธุรกิจที่มีชื่อว่า “VGI Digital Lab” ผู้ให้บริการออนไลน์เอเจนซี่แบบครบวงจร

ธุรกิจบริการชำระเงิน

ธุรกิจบริการชำระเงินของวีจีไออยู่ในการดำเนินงานภายใต้ บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด (BSS) และบริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด หรือเรียกรวมกันว่า “กลุ่มแรบบิท” ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ Digital Lifestyle โซลูชั่นส์ ประกอบด้วย 2 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจชำระเงิน และ 2) ธุรกิจบริการชำระเงิน

โดยธุรกิจบริการชำระเงินมีทั้งการให้บริการชำระเงินทั้งออฟไลน์และออนไลน์ อาทิ การชำระเงินบนระบบขนส่งมวลชนและร้านค้าต่างๆ เรียกว่า “บัตรแรบบิท” และ e-wallet สำหรับชำระเงินผ่านร้านค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ได้แก่ Rabbit Line Pay (RLP) สำหรับธุรกิจบริการประกอบด้วยบริการกู้ยืมเงินในลักษณะสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ชื่อ Rabbit AEON loan และธุรกิจนายหน้าประกันออนไลน์และเว็บไซต์เปรียบเทียบภายใต้ชื่อ “Rabbit Finance” และธุรกิจบริการสินเชื่อผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลภายใต้ชื่อ “Rabbit Cash”

ธุรกิจโลจิสติกส์

ในเดือนสิงหาคม 2561 วีจีไอขยายธุรกิจไปยังธุรกิจโลจิสติกส์ ผ่านการเข้าลงทุน 23.0%1 ใน บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (KEX) บริษัทชั้นนำอันดับ 1 ที่ดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร และให้บริการรับส่งพัสดุไปยังสถานที่ต่างๆ ได้มากที่สุดถึง 2.0 ล้านชิ้นต่อวัน โดยการลงทุนในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้าง O2O อีโคซิสเต็มได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ณ เดือนธันวาคม 2563 KEX มีเครือข่ายบริการของศูนย์กระจายสินค้ากว่า 1,230 จุด และจุดให้บริการมากกว่า 15,991 จุดทั่วประเทศที่ครอบคลุมช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย ส่งผลให้ KEX เป็นผู้นำด้านความรวดเร็ว ความน่าเชื่อถือ และส่งมอบความสะดวกสบายในการให้บริการขนส่งแก่ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายบุคคลไปจนถึงผู้ค้าปลีกทางออนไลน์บนโซเชียลมีเดีย โดยพัสดุจะถูกจัดส่งไปถึงจุดหมายและตรงเวลา ทั้งนี้ KEX เป็นผู้ริเริ่มในการให้บริการชำระเงินปลายทาง ที่ผู้บริโภคสามารถเลือกช่องทางการชำระเงินได้ทั้งแบบเงินสด และทาง RLP

1 ณ เดือนมีนาคม 2564 วีจีไอ ถือหุ้น เคอรี่ เอ็กเพรส สัดส่วน 18% ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ (IPO) ของ เคอรี่ เอ็กเพรส ในเดือนธันวาคม 2563