ผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MIX

นายแล็พ ซน เนลสัน เหลียง

ผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MIX

นายแล็พ ซน เนลสัน เหลียง (หรือ นายเนลสัน) ผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MIX และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ วีจีไอ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธุรกิจ MIX ของบีทีเอส กรุ๊ป, นายเนลสันมีความเชื่อในการปรับองค์กร ให้ไปสู่ความทันสมัยโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ (Digital modernisation) ดังเห็นได้ในบทบาทที่โดดเด่นของเขาในการเปลี่ยนวีจีไอ จากการเป็นเพียงผู้ให้บริการสื่อนอกบ้าน สู่การก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านการให้บริการโซลูชั่นส์ออฟไลน์สู่ออนไลน์ ที่ครอบคลุมแพลตฟอร์มโฆษณา การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และโลจิสติกส์

นายเนลสันเริ่มต้นงานใน กลุ่มบริษัทแรบบิท (ซึ่งเป็นธุรกิจที่ให้บริการด้านดิจิทัล) ก่อนจะรับบทบาทผู้นำของวีจีไอและเป็นหนึ่งในผู้บริหารหลักของกลุ่มบริษัท บีทีเอส นายเนลสันได้พัฒนากลุ่มบริษัทแรบบิทและกำหนดทิศทางในอนาคตของกลุ่มบริษัทแรบบิทด้วยการก่อตั้งธุรกิจการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญ (อาทิ บัตรแรบบิท และแรบบิท ไลน์ เพย์ แพลตฟอร์มการชำระเงินผ่านมือถือ) และขยายการให้บริการไปยังบริการทางการเงินอื่นๆ เช่น ธุรกิจนายหน้าประกันภัยออนไลน์ (Rabbit Care Group) และล่าสุดธุรกิจสินเชื่อดิจิทัล (Rabbit Cash) ภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นดิจิทัลโซลูชั่นส์สำหรับคนไทย

ก่อนมาร่วมงานกับกลุ่มบริษัทแรบบิท นายเนลสันเคยทำงานกับบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลกหลายแห่งทั้งในสหรัฐอเมริกา แคนาดา จีน และฮ่องกง โดยนายเนลสันรับผิดชอบด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวางระบบ การพัฒนาการดำเนินงาน และการวางนโยบายการบริการสำหรับธนาคาร การบริการทางการเงิน และการขนส่งลูกค้า

นายเนลสันยังมีบทบาทสำคัญในกระบวนการ Digital modernisation ในส่วนของการกำกับดูแลด้านเทคนิคและการจัดการข้อมูล รวมถึงการจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์ ของบริษัทย่อยทั้งหมดภายใต้กลุ่มบริษัทบีทีเอส โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลภายในในการดำเนินธุรกิจและประเด็นความเป็นส่วนตัวของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงพนักงาน ซัพพลายเออร์ คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีความแข็งแกร่งและได้รับการดูแลอย่างดี

นายเนลสันจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยวอเตอร์ลู ประเทศแคนาดา และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากคณะบริหารธุรกิจ Kellogg แห่งมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น และปริญญาโทบริหารธุรกิจ (Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย