ติดต่อเรา

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่

ทีเอสที ทาวเวอร์ เลขที่ 21 ซอยเฉยพ่วง
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์:  +66(0)2 273 8511-5
แผนที่ google ตรวจสอบเส้นทาง
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
MOVE, MIX, MATCH Team

ชั้น 18 อาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
เลขที่ 349 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

แบบฟอร์มการติดต่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราโดยใช้แบบฟอร์มด้านล่าง

แบบฟอร์มการติดต่อ

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ :
+66(0)2 273 8611-5 # 1526, 1531
โทรสาร :
+66(0)2 273 8610
อีเมล์:

หรือทางไปรษณีย์ไปยังสำนักเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ของบริษัทฯ

แบบฟอร์มติดต่อ
โทรศัพท์ :
+66(0)2 273 8611-5 # 1119
โทรสาร :
+66(0)2 273 8616
อีเมล์:

หรือทางไปรษณีย์ไปยังสำนักตรวจสอบภายในตามที่อยู่ของบริษัทฯ

แบบฟอร์มติดต่อ
โทรศัพท์ :
+66(0)2 273 8631, +66(0)2 273 8623 , +66(0)2 273 8637
โทรสาร :
+66(0)2 273 8610
อีเมล์:

หรือทางไปรษณีย์ไปยังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ตามที่อยู่ของบริษัทฯ

แบบฟอร์มติดต่อ
โทรศัพท์ :
+66(0)2 273 8611 ต่อ 1515
โทรสาร :
+66(0)2 273 8610
อีเมล์:

แบบฟอร์มติดต่อ