สอบถามข้อมูลนักลงทุน

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 15 ทีเอสที ทาวเวอร์ เลขที่ 21 ซอยเฉยพ่วง
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์: +66(0)2 273 8611-5

โทรสาร: +66(0)2 273 8610

อีเมล์: ir@btsgroup.co.th

แผนที่ google แผนที่ขนาดใหญ่