บีทีเอส กรุ๊ปฯ คว้ารางวัลเกียรติยศ “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2024” ประเภทอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์

กลับ

กรุงเทพฯ 25 มีนาคม 2567 – นางสาวชวดี รุ่งเรือง ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส กรุ๊ปฯ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติ จาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในงาน “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2024” ประเภทอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ จัดโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งรางวัลนี้ ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ 3M (MOVE, MIX, และMATCH) ที่บีทีเอส กรุ๊ปฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนา และสร้างสรรค์ ให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในเชิงบวกให้กับชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคมไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ