บีทีเอสกรุ๊ปเข้าร่วมเป็นสมาชิก UNGC

กลับ

บีทีเอส กรุ๊ป เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ กรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ United Nations Global Compact (UNGC) และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย หรือ Global Compact Network Thailand :GCNT ) อย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

กรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UNGC) เป็นโครงการริเริ่มเพื่อความยั่งยืนขององค์กรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งประกอบด้วยบริษัทมากกว่า 16,000 แห่งในกว่า 160 ประเทศ ผู้ลงนามมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามแนวทางที่อิงหลักการซึ่งจัดทำโดย UNGC ในการดำเนินธุรกิจ