ผู้บริหาร บีทีเอส กรุ๊ป เยี่ยมชมโรงไฟฟ้า“บีซีพีจี”

กลับ

นายดาเนียล รอสส์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการลงทุนและหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน ) โดยมี นายอภิชัย ฤทธิบุตร ผู้อำนวยการ Center of Digital Energy ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ทั้งนี้บีทีเอส กรุ๊ปเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้ซื้อคาร์บอนเครดิตและใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificates or RECs) จากบีซีพีจีเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา