บีทีเอส กรุ๊ปฯ ส่งมอบอาหารกล่อง พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ สังกัดกรุงเทพมหานคร

กลับ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา ประเทศไทยยังคงมีจำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางช่วงเวลาที่ยากลำบากหน่วยงานภาครัฐบาล และเอกชน ได้ร่วมมือร่วมใจให้ “การช่วยเหลือ” ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติครั้งนี้ ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบอาหารกล่อง น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จากเครือสหพัฒน์ อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตราซื่อสัตย์ ปลากระป๋องซูเปอร์ซีเชฟ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือบีเอสซี ให้แก่ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อกรุงเทพมหานคร 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อวัดราษฎร์นิยมธรรม เขตสายไหม, ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อศูนย์กีฬารามอินทรา เขตบางเขน และศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อโรงเรียนการไปรษณีย์หลักสี่ เขตหลักสี่

ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จะยาวนานแค่ไหน บริษัทฯ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนการดำเนินงาน และเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยโควิด-19 ทุกคน ให้ร่วมกันฝ่าวิกฤตินี้ไปด้วยกัน