บีทีเอส กรุ๊ปฯ จับมือ องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก และ วีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์ ช่วยลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน

กลับ

นายดาเนียล รอสส์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการลงทุน และกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างองค์กรภาครัฐบาล เอกชน และสถาบันการศึกษารวม 14 หน่วยงาน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมชดเชยคาร์บอน (Carbon Offsetting Programme) จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทางธุรกิจขององค์กร เพื่อแสดงถึงความเป็นผู้นำด้านการลดโลกร้อน ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสนับสนุนโครงการลดก๊าซเรือนกระจก โดยมีผู้บริหารบีทีเอส กรุ๊ปฯ นางสาวนริศรา ศรีสันต์ ที่ปรึกษากลยุทธ์สื่อสารองค์กร ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรม เดอะสุโกศล