บีทีเอสกรุ๊ปฯ ซื้อขายหลักรัพย์เพิ่มทุนวันแรก

กลับ

บริษัท บีทีเอสกรุ๊ปโฮลดิ้งส์ จำกัด ( มหาชน ) หรือ บีทีเอสกรุ๊ปฯ ได้ทำการเปิดวันแรกของการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มทุน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บีทีเอสกรุ๊ปฯ เป็นประธานในงาน ท่ามกลางผู้มาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง อาทิ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ (แถวหน้าที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นางภัทรียา เบญจพลชัย (แถวหน้าที่ 6 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ นางสาว อรกัญญา พิบูลธรรม (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารเงินและวาณิชธนกิจ ธนาคารดอยซ์แบงก์ สาขากรุงเทพฯ