ผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MOVE

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา

ผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MOVE

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา – ผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MOVE และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีทีเอสซี, นายสุรพงษ์ได้รับการยอมรับในระดับประเทศจากการเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากในธุรกิจขนส่งมวลชนทางราง และยังคร่ำหวอดอยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมการขนส่งมายาวนานกว่าหลายสิบปี

นายสุรพงษ์สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา นายสุรพงษ์มีประสบการณ์มากมายจากการเป็นวิศวกรที่ปรึกษาด้านการขนส่งมวลชนให้กับองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่ง นอกจากนี้ นายสุรพงษ์เคยเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท ธนายง จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิมของบีทีเอส กรุ๊ป) ในการประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายแรกในประเทศไทย ปัจจุบันนายสุรพงษ์ยังดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ปัจจุบัน บีทีเอส กรุ๊ปได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการขนส่งขนาดใหญ่ นอกเหนือจากระบบขนส่งมวลชนทางราง ประสบการณ์อันยาวนานของนายสุรพงษ์ในการเป็นผู้นำระบบขนส่งมวลชนทางรางในประเทศไทยนับเป็นสินทรัพย์หลักที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในโครงการอื่นๆ นอกเหนือจากระบบขนส่งมวลชนทางราง ภายใต้กลุ่มบริษัท