ผู้บริหาร

นายคง ชิ เคือง (Mr. Kong Chi Keung)

วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ 23 มกราคม 2550

อายุ 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • BA (Honorary Degree) Business Administrative, University of Greenwich, ประเทศสหราชอาณาจักร
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)* : 3,200,000 (0.02%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน

2558 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น

เม.ย.2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูทีเอ แลนด์ 2 จำกัด
เม.ย.2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แฟนธอม ลิงค์ จำกัด
ก.พ.2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์บีเอช เวนเจอร์ส จำกัด
2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เทอร์เทิล 2 จำกัด
2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แรบบิท แคร์ เลนดิ้ง จำกัด
2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูทีบี จำกัด
2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูทีเอ แลนด์ 1 จำกัด
2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์ซี แอเรีย จำกัด
2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการการลงทุน บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยู รีมิกซ์ จำกัด
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำกัด
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ Rocket Holdings HK Limited
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แคพริคอร์น ฮิลล์ จำกัด
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไพร์ม แอเรีย รีเทล จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไพร์ม แอเรีย 12 จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีจีเอสอาร์ 6 จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีจีเอสอาร์ 81 จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หมอชิตแลนด์ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ ยู ฮอสพิทอลลิตี้ โฮลดิ้ง (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูนิซัน วัน จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยาม เพจจิ้ง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนายง ฟู๊ด แอนด์ เบเวอเรจ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนายง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พาร์ค โอเปร่า จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ริชชี่ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แนเชอรัล เรียลเอสเตท จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แนเชอรัล พาร์ค วิลล์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ คอมมูนิตี้ ทู จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ คอมมูนิตี้ วัน จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กิ่งแก้ว แอสเสทส์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเอสเค ไดเร็ค กรุ๊ป จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แรบบิท แคร์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอทีเอส แรบบิท นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์ จำกัด
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ ธนายง ฮ่องกง ลิมิเต็ด
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส จำกัด
2561 - 2565 กรรมการ บริษัท เมืองทอง แอสเซ็ทส์ จำกัด
2561 - 2565 กรรมการ บริษัท อีจีเอส แอสเสทส์ จำกัด
2561 - 2565 กรรมการ บริษัท ปราณคีรี แอสเซ็ทส์ จำกัด
2561 - 2565 กรรมการ บริษัท มรรค๘ จำกัด
2561 - 2565 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แลนด์ จำกัด
2560 - 2565 กรรมการ บริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2559 - 2565 กรรมการ บริษัท แรบบิท แคร์ โบรคเกอร์ จำกัด
2559 - 2565 กรรมการ บริษัท ไนน์ สแควร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2559 - 2565 กรรมการ บริษัท ราษฎร์บูรณะ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2562 - 2565 กรรมการ บริษัท มาเจสติค พาร์ค จำกัด
2563 - 2564 กรรมการ บริษัท ไพร์ม แอเรีย 9 จำกัด
2562 - 2564 กรรมการ บริษัท ฟิวเจอร์ โดเมน จำกัด
2560 - 2564 กรรมการ บริษัท โปรเจค กรีน จำกัด
2564 - 2564 กรรมการ บริษัท แรบบิท แคช จำกัด
2560 - 2563 กรรมการ บริษัท พาร์ค กูร์เม่ต์ จำกัด
2560 - 2562 กรรมการ บริษัท หมอชิตแลนด์ จำกัด
2560 - 2561 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เธอร์ธีน จำกัด
2560 - 2561 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทู จำกัด
2560 - 2561 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที วัน จำกัด
2560 - 2561 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จำกัด
2559 - 2561 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที จำกัด
2559 - 2561 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอททีน จำกัด
2559 - 2561 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน จำกัด
2559 - 2561 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีน จำกัด
2559 - 2561 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จำกัด
2559 - 2561 กรรมการ บริษัท ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2559 - 2561 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จำกัด
2559 - 2561 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จำกัด
2559 - 2561 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จำกัด
2558 - 2561 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ จำกัด
2558 - 2561 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท จำกัด
2558 - 2561 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น จำกัด
2558 - 2561 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จำกัด
2558 - 2561 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จำกัด
2558 - 2561 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จำกัด
2558 - 2561 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จำกัด
2558 - 2561 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จำกัด
2558 - 2561 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน จำกัด
2558 - 2561 กรรมการ บริษัท นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จำกัด

*ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทฯ คำนวณจากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 13,167,638,462 หุ้น รวมหุ้นที่ถือโดย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ