ผู้บริหาร

นายกวิน กาญจนพาสน์

วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ 23 มกราคม 2550

อายุ 46 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • Stonyhurst College, ประเทศสหราชอาณาจักร
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.16) ปี 2556 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)* : 602,934,595 (4.58%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: บุตรของนายคีรี กาญจนพาสน์

ประสบการณ์ทำงาน

2563 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MATCH บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ยู ซิตี้
2555 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. วี จี ไอ
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. วี จี ไอ
2560 - 2561 กรรมการอิสระ บมจ. บีอีซี เวิลด์

บริษัทอื่น

เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แรบบิท แคช
มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แคพริคอร์น ฮิลล์
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไพร์ม แอเรีย รีเทล
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไพร์ม แอเรีย 9
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไพร์ม แอเรีย 12
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไพร์ม แอเรีย 38
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บีจีเอสอาร์ 6
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บีจีเอสอาร์ 81
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. หมอชิตแลนด์
2560 - 2562 กรรมการ บจ. หมอชิตแลนด์
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอสแอลวี รีเทล
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. มาเจสติค พาร์ค
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ฟิวเจอร์ โดเมน
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ เซอร์วิสเซส
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แอ๊บโซลูท กอล์ฟ เซอร์วิส
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เวียนนา เฮ้าส์ (ประเทศไทย)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แมน ฟู๊ด โฮลดิ้งส์
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แนเชอรัล พาร์ค วิลล์
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เเนเชอรัล เรียลเอสเตท
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พาร์ค โอเปร่า
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ริชชี่ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พาร์ค กูร์เม่ต์
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โปรเจค กรีน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ยูนิซัน วัน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อาร์บี เซอร์วิสเซส
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คีย์สโตน แมเนจเม้นท์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เค เอ็ม เจ 2016
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เทรฟลอดจ์ (ประเทศไทย)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เดอะ คอมมูนิตี้ ทู
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เดอะ คอมมูนิตี้ วัน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. กิ่งแก้ว แอสเสทส์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ราษฎร์บูรณะ พร็อพเพอร์ตี้
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คีย์สโตน เอสเตท
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บีเอสเอส โฮลดิ้งส์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ลิตเติ้ล คอร์นเนอร์
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แมน คิทเช่น
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ ธนายง ฮ่องกง ลิมิเต็ด
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส ฮ่องกง ลิมิเต็ด
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แรบบิท รีวอร์ดส
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. วีจีไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง มีเดีย
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ธนายง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ปราณคีรี แอสเซ็ทส์
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สยาม เพจจิ้ง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ธนายง ฟู๊ด แอนด์ เบเวอเรจ
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส
2561 - 2563 กรรมการ บจ. อีจีเอส แอสเสทส์
2559 - 2563 กรรมการ บจ. ไนน์ สแควร์ พร็อพเพอร์ตี้
2557 - 2563 กรรมการ บจ. วิน วิน คิทเช่น
2557 - 2563 กรรมการ บจ. มรรค๘
2553 - 2563 กรรมการ บจ. บีทีเอส แลนด์
2551 - 2563 กรรมการ บจ. เมืองทอง แอสเซ็ทส์
2558 - 2561 กรรมการ บจ. ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์