คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายคง ชิ เคือง

วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ 23 มกราคม 2550

อายุ 46 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • BA (Honorary Degree) Business Administrative, University of Greenwich, ประเทศสหราชอาณาจักร
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)* : 3,200,000 (0.02%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: -

ประสบการณ์ทำงาน

2558 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2553 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ยูซิตี้
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. วีจีไอ

บริษัทอื่น

เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แรบบิท แคช
มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แคพริคอร์น ฮิลล์
ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไพร์ม แอเรีย รีเทล
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไพร์ม แอเรีย 9
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไพร์ม แอเรีย 12
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไพร์ม แอเรีย 38
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บีจีเอสอาร์ 6
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บีจีเอสอาร์ 81
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. มาเจสติค พาร์ค
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ฟิวเจอร์ โดเมน
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ ยู ฮอสพิทอลลิตี้ โฮลดิ้ง (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อีจีเอส แอสเสทส์
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ยูนิซัน วัน
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เมืองทอง แอสเซ็ทส์
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ปราณคีรี แอสเซ็ทส์
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สยาม เพจจิ้ง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. มรรค ๘
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ธนายง ฟู๊ด แอนด์ เบเวอเรจ
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ธนายง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บีทีเอส แลนด์
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พาร์ค กูร์เม่ต์
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โปรเจค กรีน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พาร์ค โอเปร่า
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ริชชี่ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แนเชอรัล เรียลเอสเตท
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แนเชอรัล พาร์ค วิลล์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แรบบิท อินชัวรันส์ โบรคเกอร์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แรบบิท-ไลน์ เพย์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไนน์ สแควร์ พร็อพเพอร์ตี้
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เดอะ คอมมูนิตี้ ทู
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เดอะ คอมมูนิตี้ วัน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. กิ่งแก้ว แอสเสทส์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ราษฎร์บูรณะ พร็อพเพอร์ตี้
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอเอสเค ไดเร็ค กรุ๊ป
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แรบบิท แคร์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอทีเอส แรบบิท นิติบุคคลเฉพาะกิจ
2558 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2555 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ ธนายง ฮ่องกง ลิมิเต็ด
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. หมอชิตแลนด์
2560 - 2562 กรรมการ บจ. หมอชิตแลนด์
2560 - 2561 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เธอร์ทีน
2560 - 2561 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทู
2560 - 2561 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที วัน
2560 - 2561 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน
2559 - 2561 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที
2559 - 2561 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอททีน
2559 - 2561 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน
2559 - 2561 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีน
2559 - 2561 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน
2559 - 2561 กรรมการ บจ. ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์
2559 - 2561 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน
2559 - 2561 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์
2559 - 2561 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น
2558 - 2561 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์
2558 - 2561 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท
2558 - 2561 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น
2558 - 2561 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์
2558 - 2561 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์
2558 - 2561 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์
2558 - 2561 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี
2558 - 2561 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู
2558 - 2561 กรรมการ บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน
2558 - 2561 กรรมการ บจ. นูโว ไลน์ เอเจนซี่
2559 - 2560 กรรมการ บจ. คีย์สโตน เอสเตท