คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

นายดาเนียล รอสส์

อายุ 45 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • Bachelor of Science in Mathematics (First Class Honors) King’s College, University of London, ประเทศสหราชอาณาจักร
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร TLCA Executive Development Program (รุ่น 14) ปี 2557 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  • ประกาศนียบัตร CFA UK Level 4 in ESG Investing ปี 2563

การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)* : 1,359,233 (0.010%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: -

ประสบการณ์ทำงาน

2558 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่สายการลงทุน บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2552 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2563 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

2558 - 2560 กรรมการ บมจ. ยู ซิตี้

บริษัทอื่น

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.แอ๊บโซลูท ดีไซน์ เซอร์วิสเซส
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ Absolute Hotel Services Russia Limited Liability
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ VHE Wroclaw Hotel Sp. Z.o.o.
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ Vienna House Cluster Polen Sp. Z.o.o.
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ Vienna House Cluster Tschechien s.r.o.
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ U Hospitality Holding (Mauritius)
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ Vienna House Easy Bucharest S.R.L.
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ Vienna House Diplomat Prague RE s.r.o.
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ VHE Bratislava s.r.o.
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ VHE Bratislava Real Estate s.r.o.
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ VH Amber Baltic Sp. Z.o.o.
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Vienna House Easy Cracow RE Sp. Z.o.o.
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Vienna House Easy Katowice Sp. Z.o.o.
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ VH Andel’s Lodz Sp. Z.o.o.
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Vienna House Diplomat Prague a.s.
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Vienna House Hotel Management GmbH
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Vienna House Easy Pilsen s.r.o.
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Underwood Street Limited
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ VHE Cracow Sp. Z.o.o.
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ UBX Plzen Real Estate s.r.o.
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ UBX Katowice Sp. Z.o.o.
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Comtel Focus S.A.
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Vienna House Cluster Deutschland GmbH
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Vienna International Asset GmbH
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Vienna House Real Estate GmbH
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Vienna House Capital GmbH
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เทรฟลอดจ์ (ประเทศไทย)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส ฮ่องกง ลิมิเต็ด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส อินโดไชน่า ลิมิเต็ด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ Thirty Three Gracechurch 1 Limited
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ AHS Hospitality India Private Limited
2563 - 2564 กรรมการ Vienna House Germany II GmbH
2563 - 2564 กรรมการ Vienna House Easy Potsdam GmbH
2563 - 2564 กรรมการ Vienna House Stralsund GmbH
2563 - 2564 กรรมการ Vienna House Leipzig GmbH
2563 - 2564 กรรมการ Vienna House Baden-Baden GmbH
2563 - 2564 กรรมการ Vienna House Parkhotel Braunschweig GmbH
2563 - 2564 กรรมการ Vienna House Munchen GmbH
2563 - 2564 กรรมการ Vienna House Bremen GmbH
2563 - 2564 กรรมการ Vienna House Eisenach GmbH
2563 - 2564 กรรมการ Vienna House Rostock GmbH
2563 - 2564 กรรมการ Vienna House Germany III GmbH
2563 - 2564 กรรมการ Vienna House Germany IV GmbH
2563 - 2564 กรรมการ Vienna House Schaffhausen GmbH
2562 - 2564 กรรมการ Vienna House REVO Katowice Sp. Z.o.o.
2561 - 2564 กรรมการ REVO Munchen Hotelbetriebs GmbH
2560 - 2564 กรรมการ VH Warsaw Hotel Sp. Z.o.o
2560 - 2564 กรรมการ Andel’s Berlin Hotelbetriebs GmbH
2560 - 2564 กรรมการ VHE Berlin Hotelbetriebs GmbH
2560 - 2564 กรรมการ VH Dresden Hotelbetriebs GmbH
2560 - 2564 กรรมการ VHE Leipzig Hotelbetriebs GmbH
2560 - 2564 กรรมการ VH Kronberg Hotelbetriebs GmbH
2560 - 2564 กรรมการ Vienna House Andel’s Cracow Sp. zoo
2560 - 2561 กรรมการ บจ. คีย์สโตน แมเนจเม้นท์
2559 - 2561 กรรมการ Thirty Three Gracechurch 2 Limited
2558 - 2560 กรรมการ บจ. แนเชอรัล พาร์ค วิลล์
2558 - 2560 กรรมการ บจ. แนเชอรัล เรียลเอสเตท
2558 - 2560 กรรมการ บจ. พาร์ค โอเปร่า
2558 - 2560 กรรมการ บจ. ริชชี่ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
2558 - 2560 กรรมการ บจ. พาร์ค กูร์เม่ต์
2558 - 2560 กรรมการ บจ. โปรเจค กรีน
2558 - 2560 กรรมการ บจ. ไพร์ม แอเรีย 38
2558 - 2560 กรรมการ บจ. หมอชิตแลนด์
2558 - 2560 กรรมการ บจ. ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้