ติดต่อนักวิเคราะห์

บริษัท ชื่อ โทรศัพท์ อีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ประสิทธิ์ รัตนกิจกมล 02 680 1222 prasit@asiaplus.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) กิจพัฒน วงษ์เมตตา 02 618 1951 Kijapat.won@bualuang.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด วรายุทธ เหลืองเมตตากุล 02 614 6214 Warayut.luangmettakul@credit-suisse.com
CGS CIMB Securities Thanapol Jiratanakij 02 761 9224 thanapol.ji@cgs-cimb.com
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด สมบัติ เอกวรรณพัฒนา 02 857 7835 sombata@th.dbs.com
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) นฤดม มุจจลินทร์กูล 02 611 3566 naruedom.muj@fssia.com
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) รัตนา ลีนุตพงษ์ 02 658 5787 Rattanal@ivglobal.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด Sumedh Samant 02 684 2682 Sumedh.y.samant@jpmorgan.com
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ปริญญ์ กิจจาทรพิทักษ์ 02 658 8858 Parink@kgi.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ปฏิภาค นวาวัตน์ 02 659 7000 Ext.5003 Phatipak.navawatana@krungsrisecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) วีรยา มุกดาพิทักษ์ 02 351 1801 Ext.5443 veeraya.m@ktbst.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด เรณู บรรดาศักดิ์ 02 695 5836 Raenoob@ktzmico.com
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จรูญพันธ์ วัฒนวงศ์ 02 658 6300 Ext.1404 Jaroonpan.w@maybank-ke.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สยาม ติยานนท์ 02 635 1700 Ext.483 Siam@phillip.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด กิตติสร พฤติภัทร 02 949 1007 kittisorn.pruitipat@scb.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ศักดิ์สิทธิ์ พัฒนานารักษ์ 02 779 9112 saksid.pha@thanachartsec.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ศิริลักษณ์ คนไว 02 633 6422 Sirilakk@tisco.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส จำกัด Jian Bo GAN +603 2781 1111 Jian-bo.gan@ubs.com
UOB Kay Hian Securities Peerawat Dentananan 02 659 8302 peerawat@uobkayhian.co.th