ติดต่อนักวิเคราะห์

บริษัท ชื่อ โทรศัพท์ อีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) กิจพัฒน วงษ์เมตตา 02 618 1951 Kijapat.won@bualuang.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ธนพล จิรธนกิจ 02 761 9224 thanapol.ji@cgs-cimb.com
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด สมบัติ เอกวรรณพัฒนา 02 857 7835 sombata@th.dbs.com
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) รัตนา ลีนุตพงษ์ 02 658 5787 Rattanal@ivglobal.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด Sumedh Samant 02 684 2682 Sumedh.y.samant@jpmorgan.com
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) พิสุทธิ์ งามวิจิตวงศ์ 02 796 0058 pisut.n@kasikornsecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ปริญญ์ กิจจาทรพิทักษ์ 02 658 8858 Parink@kgi.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ปฏิภาค นวาวัตน์ 02 659 7000 Ext.5003 Phatipak.navawatana@krungsrisecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) วีรยา มุกดาพิทักษ์ 02 351 1801 Ext.5443 veeraya.m@ktbst.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สยาม ติยานนท์ 02 635 1700 Ext.483 Siam@phillip.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด กิตติสร พฤติภัทร 02 949 1007 kittisorn.pruitipat@scb.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ศักดิ์สิทธิ์ พัฒนานารักษ์ 02 779 9112 saksid.pha@thanachartsec.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ศันสนีย์ ศรีจามจุรีย์ 02 633 6475 sansanee@tisco.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส จำกัด สุกฤษฎิ์ ฟรีสตัด 02 613 5736 sukrit.friestad@ubs.com
บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กำพล อัครวรินทร์ชัย 02 659 8031 kampon@uobkayhian.co.th