นโยบายการใช้งานคุกกี้

นอกเหนือจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระหว่างที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์กับบริษัทฯ โดยข้อมูลที่ท่านแบ่งปันกับบริษัทฯ ช่วยให้เราและพันธมิตรทางธุรกิจสามารถจัดหาบริการและนำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้เหมาะแก่ท่านความต้องการของท่าน

บริษัทฯ ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกันในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลโดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการใช้คุกกี้ของบริษัทฯ ("นโยบายการใช้คุกกี้") นี้ ซึ่งจะใช้บังคับกับเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์ก ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ และช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้นี้เป็นครั้งคราว โดยบริษัทฯ จะแจ้งท่านเพิ่มเติมหากมีการปรับปรุงที่สำคัญ บริษัทฯ จะระบุวันที่นโยบายการใช้คุกกี้ของบริษัทฯ ที่ได้มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดไว้ทางด้านบนของนโยบายการใช้คุกี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ สนับสนุนให้ท่านอ่านนโยบายการใช้คุกกี้อย่างระมัดระวัง และตรวจสอบนโยบายการใช้คุกกี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อทบทวนการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่บริษัทฯ อาจดำเนินการตามข้อกำหนดในนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับบี้

1. ความหมายของคุกกี้และสาเหตุที่เราใช้

คุกกี้ คือ ข้อมูลหรือข้อความขนาดเล็กที่ส่งออกไปยังคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ และใช้ในการจัดเก็บหรือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่าน และใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มต่าง ๆ ในการบริหารจัดการเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ใช้บนเว็บไซต์ หรือในการจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้ โดยคุกกี้บางตัวมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากหากปราศจากคุกกี้ดังกล่าวเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ คุกกี้อื่น ๆ ช่วยให้บริษัทฯ เข้าใจถึงการใช้งานเว็บไซต์ของท่านมากขึ้น ทำให้เราสามารถปรับปรุงประสบการณ์ในการท่องเว็บไซด์ของท่าน และยังช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการของท่าน และทำให้ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของเราได้สะดวกมากขึ้น โดยคุกกี้สามารถจดจำชื่อผู้ใช้ของท่านได้อย่างปลอดภัย รวมถึงสามารถจดจำการตั้งค่าภาษาของท่านได้อีกด้วย

2. คุกกี้ที่ใช้บนเว็บไซต์ของเรา

2.1 คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)

คุกกี้เหล่านี้มีความจำเป็นเพื่อให้ท่านสามารถท่องเว็บไซต์และใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของเราได้ เช่น เข้าถึงพื้นที่ที่ปลอดภัยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ใช้คุกกี้ที่จำเป็นอย่างเคร่งครัดเพื่อให้แน่ใจว่าบริการดิจิทัลของบริษัทฯ ทำงานหน้าที่พื้นฐานได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์

ชื่อคุกกี้
วัตถุประสงค์
ประเภทคุกกี้
ระยะเวลา
laravel_session
กลไกขับเคลื่อนการทำงานของเว็บใช้คุกกี้ตามช่วงอายุใช้งานบนแพลตฟอร์มสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป โดยส่วนใหญ่จะใช้เพื่อให้ช่วงใช้งานเกิดขึ้นได้โดยไม่ระบุตัวตน
คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง
(First-party cookies)
2 ชั่วโมง (หมดอายุหลังจากช่วงระยะเวลาใช้งานท่องเว็บสิ้นสุด อาทิ เมื่อ มีการปิดเบราว์เซอร์)
XSRF-TOKEN
คุกกี้นี้เขียนขึ้นเพื่อให้เสริมความปลอดภัยของเว็บไซต์ในด้านการป้องกันการโจมตีด้วยการปลอมแปลงคำขอข้ามเว็บไซต์หรือ Cross-Site Request Forgery (CSRF)
คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง
(First-party cookies)
2 ชั่วโมง (หมดอายุหลังจากช่วงระยะเวลาใช้งานท่องเว็บสิ้นสุด อาทิ เมื่อ มีการปิดเบราว์เซอร์)

2.2 คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ (Performance Cookies)

บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพในการวัดว่าท่านเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ บ่อยเพียงใดและท่านใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไร เช่น เพจที่ท่านเข้าชมบ่อยครั้งที่สุด โดยบริษัทฯ ใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์และประสบการณ์ของผู้ใช้

ชื่อคุกกี้
วัตถุประสงค์
ประเภทคุกกี้
ระยะเวลา
_ga, _gat, _gid
คุกกี้นี้เชื่อมโยงกับ Google Universal Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์ข้อมูลโดย Google ที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย โดยคุกกี้นี้สามารถแยกแยะผู้ใช้งานแต่ละรายได้ผ่านการสุ่มให้หมายเลขประจำตัวแก่ผู้ใช้งาน โดยหมายเลขดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับทุกคำขอเข้าสู่หน้าเว็บต่าง ๆ รวมถึงใช้เพื่อคำนวณจำนวนผู้เข้าชมเว็บ รวมรวมข้อมูลช่วงระยะเวลาใช้งานและข้อมูลแคมเปญเพื่อจัดทำรายงานวิเคราะห์ของเว็บไซต์
คุกกี้ของบุคคลที่สาม
(Third-party Cookies)
_ga หมดอายุใน 2 ปี _gat และ _gid หมดอายุใน 1 วัน

3. ท่านจะควบคุมคุกกี้ได้อย่างไร

เบราเซอร์อินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่อนุญาตให้ท่านสามารถควบคุมได้ว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ โดยหากท่านปฏิเสธ การลบหรือบล๊อคคุกกี้อาจจส่งผลต่อประสบการณ์ผู้ใช้ของท่าน และหากท่านไม่มีคุกกี้แล้ว ท่านอาจไม่สามารถใช้ฟีเจอร์หรือพื้นที่ของเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วน หรืออาจใช้งานบางส่วนของเว็บไซต์ของริษัทฯ น้อยลง โดยหากท่านไม่ได้ตั้งค่าเบราเซอร์ของท่านให้ปฏิเสธคุกกี้ ระบบจะใช้คุกกี้ตามที่อธิบายด้านบนเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ และหากท่าต้องการลบคุกกี้หรือหาท่านเปลี่ยนใจ ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้ในเบราเซอร์ของท่าน

4. รายละเอียดติดต่อบริษัท

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของบริษัทฯ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ (Data Protection Officer : DPO) ได้ที่

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02 273 8511-5 ext. 1113, 1114 อีเมล dpo@btsgroup.co.th