ร่วมงานกับเรา

บีทีเอสกรุ๊ปฯ เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ซึ่งดำเนินงานอยู่ในธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการ

เรามีความเชื่อใน “การพัฒนาชุมชน” กลุ่มพนักงานและครอบครัวในบีทีเอสกรุ๊ปฯ ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อความสำเร็จและการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท โดยทางบีทีเอสกรุ๊ปฯ พร้อมที่จะมอบโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 14 ทีเอสที ทาวเวอร์ เลขที่ 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66(0)2 273 8511-5 โทรสาร : +66(0)2 273 8516
ติดต่อ : คุณหนึ่งหทัย อยู่น้อย
อีเมล์: recruitment@btsgroup.co.th