บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทบีทีเอส ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

MOVE

ธุรกิจระบบขนส่งมวลชนทางราง

 • บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 • บจ. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ เซอร์วิสเซส
 • บจ. นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล
 • บจ. อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล
 • บจ. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
 • กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท

ธุรกิจที่นอกเหนือจากระบบขนส่งมวลชนทางราง

 • บจ. เรือด่วนเจ้าพระยา
 • บจ. อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น
 • บจ. บีจีเอสอาร์ 6
 • บจ. บีจีเอสอาร์ 81

MIX

การบริการด้าน Offline-to-Online (O2O) โซลูชั่นส์ และด้านข้อมูล

 • บมจ. วีจีไอ
 • บจ. วีจีไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง มีเดีย
 • บจ. 888 มีเดีย
 • บจ. พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป
 • บจ. บีวี มีเดีย แอดส์
 • บจ. วีจีไอ เอนี่มายด์ เทคโนโลยี
 • บจ. เดโม เพาเวอร์ (ประเทศไทย)
 • บจ. แอโร มีเดีย กรุ๊ป
 • บจ. วี-คลิ๊ก เทคโนโลยี
 • บจ. เอสแอลวี รีเทล
 • บมจ. มาสเตอร์ แอด
 • บจ. แอดซ์ เจ้าพระยา
 • บจ. ดิ ไอคอน วี จี ไอ
 • บจ. ซูพรีโม มีเดีย
 • VGI MACO (Singapore) Private
 • VGI Global Media (Malaysia) Sdn.
 • บจ. กรุ๊ปเวิร์ค
 • บจ. บีเอสเอส โฮลดิ้งส์
 • บจ. แรบบิทเพย์ ซิสเทม
 • บจ. แรบบิท-ไลน์ เพย์
 • บจ. เอทีเอส แรบบิท นิติบุคคลเฉพาะกิจ
 • บจ. แรบบิท แคร์
 • บจ. เอเอสเค ไดเร็ค กรุ๊ป
 • บจ. แรบบิท อินชัวรันส์ โบรคเกอร์
 • บจ. เอเชียไดเร็ค อินชัวรันส์ โบรคเกอร์
 • บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม
 • บจ. อาร์บี เซอร์วิสเซส
 • บจ. แรบบิท รีวอร์ดส
 • บจ. บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์

MATCH

อสังหาริมทรัพย์

 • บมจ. ยู ซิตี้
 • บจ. เดอะ คอมมูนิตี้ วัน
 • บจ. เดอะ คอมมูนิตี้ ทู
 • บจ. กิ่งแก้ว แอสเสทส์
 • บจ. ฟิวเจอร์ โดเมน
 • บจ. มาเจสติค พาร์ค
 • บจ. ยงสุ
 • บจ. แคพริคอร์น ฮิลล์
 • บจ. หมอชิตแลนด์

อาหาร

 • บจ. เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี
 • บจ. เทอร์เทิล 1
 • บจ. เทอร์เทิล 2
 • บจ. เทอร์เทิล 3
 • บจ. เทอร์เทิล 4
 • บจ. เทอร์เทิล 5
 • บจ. เทอร์เทิล 6
 • บจ. เทอร์เทิล 7
 • บจ. เทอร์เทิล 8
 • บจ. เทอร์เทิล 9
 • บจ. เทอร์เทิล 10
 • บจ. เนทีฟ อีทส์
 • บจ. แมน ฟู้ด โฮลดิ้งส์

ก่อสร้าง

 • บจ. เอชเอชที คอนสตรัคชั่น

อื่น ๆ

 • บจ. ดีแนล