โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซเปิดตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดภาคการศึกษาแรกเดือนสิงหาคม 2563

กลับ

นายคีรี กาญจนพาสน์ (กลาง) ประธานกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) นำคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทบีทีเอส พร้อมด้วย นายคาเมรอน ฟ็อกซ์ (ขวาสุด) หัวหน้าผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ (Founding Head of School) ทำพิธีตั้งศาลพระพรหม พร้อมทั้งสักการะพระพรหมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ ในโอกาสเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการ ณ โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ ถ.สุวรรณภูมิ 3 จ.สมุทรปราการ

โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ เป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งใหม่ล่าสุดในกรุงเทพมหานคร ที่โดดเด่นด้วยอาคารสถานที่ ที่ทันสมัย และการเน้นปูรากฐานให้นักเรียนมีทักษะ และทัศนคติที่พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคต ด้วยการคิดค้นรูปแบบการเรียนการสอนและอาคารเรียนบนพื้นฐานของแนวคิดใหม่ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อมุ่งจุดประกายให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างสูงสุดโดยปราศจากข้อจำกัดของโรงเรียนแบบเดิมๆ

โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 168 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับโรงเรียนนานาชาติแห่งอื่นๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ติดกับโครงการธนาซิตี้ ย่านบางนา สามารถรองรับจำนวนนักเรียนได้ถึง 1,800 คน ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงเกรด 12 และจะเริ่มเปิดสอนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 เป็นต้นไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.verso.school หรือติดต่อสำนักงานรับสมัครของโรงเรียน 02-080-6200