บีทีเอส กรุ๊ปฯ ศึกษาระบบรถไฟฟ้าล้อยาง Tram Bus เชื่อมต่อพื้นที่สถานศึกษากับระบบขนส่งมวลชน

กลับ

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และ บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำ “ระบบรถรางไฟฟ้าล้อยาง” Tram Bus พร้อมด้วย “ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์” มาใช้เป็นระบบขนส่งมวลชนหลัก สำหรับการเดินทางของนักศึกษา และบุคคลากรภายในสถาบันฯ โดยสามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนสาธารณะที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว แก้ปัญหาจราจร รวมถึงลดมลพิษภายในสถาบันฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของทางภาครัฐ

นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บีทีเอส กรุ๊ปฯ กล่าวว่า การร่วมลงนามในครั้งนี้เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำระบบรถไฟฟ้าล้อยาง Tram Bus มาใช้เป็นครั้งแรกของประเทศไทย เป็นการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะระบบรางขนาดรอง เชื่อมต่อพื้นที่ภายในสถาบันการศึกษากับระบบขนส่งมวลชนหลัก รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีลาดกระบัง นอกจากนี้ยังจะเป็นโอกาสอันดี ที่ทางบริษัทฯ จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน และระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงฟังก์ชันการใช้งานด้านดิจิทัลอื่นๆ กับสจล. ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีองค์ความรู้ มีผลงานวิจัยมากมาย และยังสามารถนำมาใช้ในการศึกษาเพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อีกด้วย

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการบริหาร บีทีเอส กรุ๊ปฯ กล่าวว่าสำหรับการศึกษารูปแบบระบบรถรางไฟฟ้าล้อยาง Tram Bus ในเบื้องต้นบริษัทฯได้ศึกษาเส้นทางที่มีความเป็นไปได้ไว้จำนวน 2 เส้นทาง เส้นทางที่ 1 รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จากสถานีลาดกระบัง - หัวตะเข้ ระยะทาง 4 กิโลเมตร เส้นทางที่ 2 วิ่งรอบภายในพื้นที่ของสถาบัน และเชื่อมต่อรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีลาดกระบัง สำหรับรถรางไฟฟ้าล้อยางที่ใช้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 250 คนต่อขบวน รองรับการชำระค่าโดยสารด้วยบัตรแรบบิท และสามารถเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนในปัจจุบันได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามโครงการนี้ยังอยู่ในระหว่างการศึกษา คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 - 3 ปี โครงการนี้จึงจะเสร็จสมบูรณ์