กลุ่มบริษัทบีทีเอสสนับสนุนสร้างเครื่องช่วยหายใจ

กลับ

นายกวิน กาญจนพาสน์ (4 ขาว) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารของกลุ่มบริษัทบีทีเอส มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่โครงการศูนย์รวมนวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19 จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อสนับสนุนการสร้างเครื่องช่วยหายใจ มอบให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั่วประเทศ โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้แทนรับมอบ