บีทีเอส กรุ๊ปฯ คว้ารางวัลหุ้นยั่งยืน ปี 2562

กลับ

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือรางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2562 โดย คุณรังสิน กฤตลักษณ์ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบโล่รางวัลจาก นายปกรณ์ มาลากุล ณ. อยุธยา ที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลด้านความยั่งยืน SET Sustainability Awards 2019 ณ หอประชุม ศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่สร้างความเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนให้ความสำคัญกับการดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance)