กลุ่มบริษัทบีทีเอส ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 67 พรรษา

กลับ

เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 67 พรรษา กลุ่มบริษัทบีทีเอส ได้เปลี่ยนสถานีรถไฟฟ้าสยาม ให้เป็นสีเหลืองทองประดับลายไทยทั่วทั้งสถานี เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลครั้งนี้

สำหรับสถานีสยามเป็นสถานีขนาดใหญ่ที่สุด จากจำนวนทั้งหมด 43 สถานีในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยมีความสูง 4 ชั้น ถูกประดับด้วยสีเหลืองทอง ประกอบลายไทย พร้อมกับข้อความถวายพระพรทั่วทั้งสถานี ตั้งแต่ประตูทางเข้าสถานี ป้ายชื่อสถานี เสาอาคารบนชั้นชานชาลา ป้ายประกอบอาคาร และลิฟต์โดยสารในสถานี พร้อมด้วยขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอสขบวนพิเศษที่ตกแต่งด้วยสีเหลืองทองประดับลายไทย พร้อมข้อความถวายพระพร “ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน” และ “LONG LIVE THE KING” ที่วิ่งให้บริการผู้โดยสารใน 35 สถานี ทั้งในสายสีลม และสายสุขุมวิท ครอบคลุมพื้นที่ชั้นในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมถวายพระพร และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10