เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

Investor Presentation November 2020

เอกสารนำเสนอบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563


ประจำปี
Quarterly Earnings Presentation ดาวน์โหลด เว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563/64
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563/64