เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

Investor Presentation April 2021

เอกสารนำเสนอบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป ประจำเดือน เมษายน 2564


ประจำปี
Quarterly Earnings Presentation ดาวน์โหลด เว็บแคสต์
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563/64
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563/64
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563/64
Opportunity Day Presentation ดาวน์โหลด เว็บแคสต์
พบปะนักลงทุนประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563/64