งบการเงิน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2563/64

ประจำปี

ดาวน์โหลด ZIP
ไตรมาสที่ 2 ปี 2563/64
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563/64
ดาวน์โหลด ZIP
รายปี 2562/63
ไตรมาสที่ 3 ปี 2562/63
ไตรมาสที่ 2 ปี 2562/63
ไตรมาสที่ 1 ปี 2562/63
ดาวน์โหลด ZIP
รายปี 2561/62
ไตรมาสที่ 3 ปี 2561/62
ไตรมาสที่ 2 ปี 2561/62
ไตรมาสที่ 1 ปี 2561/62
ดาวน์โหลด ZIP
รายปี 2560/61
ไตรมาสที่ 3 ปี 2560/61
ไตรมาสที่ 2 ปี 2560/61
ไตรมาสที่ 1 ปี 2560/61
ดาวน์โหลด ZIP
รายปี 2559/60
ไตรมาสที่ 3 ปี 2559/60
ไตรมาสที่ 2 ปี 2559/60
ไตรมาสที่ 1 ปี 2559/60
ดาวน์โหลด ZIP
รายปี 2558/59
ไตรมาสที่ 3 ปี 2558/59
ไตรมาสที่ 2 ปี 2558/59
ไตรมาสที่ 1 ปี 2558/59
ดาวน์โหลด ZIP
รายปี 2557/58
ไตรมาสที่ 3 ปี 2557/58
ไตรมาสที่ 2 ปี 2557/58
ไตรมาสที่ 1 ปี 2557/58
ดาวน์โหลด ZIP
รายปี 2556/57
ไตรมาสที่ 3 ปี 2556/57
ไตรมาสที่ 2 ปี 2556/57
ไตรมาสที่ 1 ปี 2556/57
ดาวน์โหลด ZIP
รายปี 2555/56
ไตรมาสที่ 3 ปี 2555/56
ไตรมาสที่ 2 ปี 2555/56
ไตรมาสที่ 1 ปี 2555/56
ดาวน์โหลด ZIP
รายปี 2554/55
ไตรมาสที่ 3 ปี 2554/55
ไตรมาสที่ 2 ปี 2554/55
ไตรมาสที่ 1 ปี 2554/55