จำนวนผู้โดยสาร

พันเที่ยว

นับตั้งแต่เปิดให้บริการปี 2542


พันเที่ยว

เฉลี่ยวันทำการของเดือน ธ.ค. 2562


หมายเหตุ: ข้อมูลจำนวนผู้โดยสารเฉพาะในส่วนของรถไฟฟ้าสายหลัก
  ยอดผู้โดยสารรวม
ล้านเที่ยวคน
% เปลี่ยนแปลง (YoY) ยอดผู้โดยสารรวมเฉพาะวันทำการ
ล้านเที่ยวคน
ยอดผู้โดยสารเฉลี่ยในแต่ละวัน
พันเที่ยวคน
ยอดผู้โดยสารเฉลี่ยเฉพาะวันทำการ
พันเที่ยวคน
ธ.ค. 2562 20.9 2.7% 12.6 674 787
พ.ย. 2562 21.3 0.7% 14.9 710 785
ต.ค. 2562 20.8 3.4% 15.9 670 756
ก.ย. 2562 20.8 4.3% 16.1 693 767
ส.ค. 2562 22.0 2.1% 16.1 709 769
ก.ค. 2562 21.1 7.1% 16.2 681 772
มิ.ย. 2562 20.6 3.1% 14.9 686 782
พ.ค. 2562 20.3 5.3% 14.2 655 748
เม.ย. 2562 18.7 4.8% 12.7 625 747
มี.ค. 2562 21.3 2.1% 16.1 687 766
ก.พ. 2562 19.0 -0.8% 13.7 678 762
ม.ค. 2562 20.8 3.0% 15.6 671 745
ธ.ค. 2561 20.3 -0.1% 13.5 656 747
พ.ย. 2561 21.2 0.4% 16.8 705 764
ต.ค. 2561 20.1 3.8% 14.8 648 740
ก.ย. 2561 19.9 -3.2% 14.8 665 738
ส.ค. 2561 21.5 0.7% 17.0 695 771
ก.ค. 2561 19.7 -2.2% 14.6 636 731
มิ.ย. 2561 20.0 -2.7% 15.3 666 730
พ.ค. 2561 19.3 -0.1% 13.5 622 710
เม.ย. 2561 17.9 -1.8% 10.8 596 719
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลย้อนหลังได้ที่นี่
ดาวน์โหลด