รายได้ตามกลุ่มธุรกิจ ไตรมาสที่ 2 ปี 2563/64

ข้อมูลทางการเงินล่าสุด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2563/64
ดาวน์โหลด
MD&A
ไตรมาสที่ 2 ปี 2563/64
ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563/64
ดาวน์โหลด

จำนวนผู้โดยสาร

3,361,161 พันเที่ยว

นับตั้งแต่เปิดให้บริการปี 2542

787 พันเที่ยว

เฉลี่ยวันทำการของเดือน ธ.ค. 2562

(ณ เดือนธันวาคม 2562)

ยอดผู้โดยสารรวม

20.9 ล้านเที่ยวคน
+2.7% YoY
-1.9% MoM

ยอดผู้โดยสารเฉลี่ยเฉพาะวันทำการ

787 พันเที่ยว

ยอดผู้โดยสารเฉลี่ยในแต่ละวัน

674 พันเที่ยว
เอกสารนำเสนอบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
รายงานประจำปี 2562/63
รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2562/63
สรุปข้อสนเทศบริษัท 2562/63

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 15 ทีเอสที ทาวเวอร์ เลขที่ 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66(0)2 273 8623 และ +66(0)2 273 8637
โทรสาร: +66(0)2 273 8610
อีเมล์: ir@btsgroup.co.th

จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลเพิ่มเติม

อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัทได้ทุกเมื่อ

สมัครสมาชิกรับข่าวสาร