บีทีเอส กรุ๊ปฯ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ครั้งที่ 2

กลับ

ในภาพ: พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง (กลาง) รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานรับมอบห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 3 ห้อง ซึ่ง บีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้สนับสนุนงบประมาณ 1,000,000 บาท ในการจัดสร้าง ให้กับโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ จ. อุตรดิตถ์ ในโครงการ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ประจำปี 2560 โดย ดร.อาณัติ อาภาภิรม (3 ซ้าย) กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาล เป็นผู้ส่งมอบ โดยมี พลตำรวจโทวรศักดิ์ นพสิทธิพร (ขวาสุด) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นางประทุมทิพย์ ไพเราะ (3 ขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ร่วมในพิธี

บีทีเอส กรุ๊ปฯ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ซึ่งในปีนี้ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการก่อสร้างห้องปฏิบัติการทางภาษาจำนวน 3 ห้อง มูลค่า 1,000,000 บาท เพื่อรองรับการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียนจำนวน 2,747 คนที่กำลังศึกษาอยู่ทั้งระดับประถมและระดับมัธยม ณ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีพิธีส่งมอบห้องปฏิบัติการทางภาษาให้แก่โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐอย่างเป็นทางการเมื่อเร็วๆ นี้ โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี หลังจากพิธีรับมอบดังกล่าว พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนโครงการได้จัดขึ้น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล


ในภาพ: ดร.อาณัติ อาภาภิรม (ซ้าย) กรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่และเกียรติบัตร โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ประจำปี 2560 จาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง (ขวา) รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล