บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก DOW JONES SUSTAINABILITY INDICES หรือ DJSI ประจำปี 2561 ในกลุ่มดัชนี DJSI EMERGING MARKETS กลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคมขนส่ง

กลับ

บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก DOW JONES SUSTAINABILITY INDICES หรือ DJSI ประจำปี 2561 ในกลุ่มดัชนี DJSI EMERGING MARKETS กลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคมขนส่ง และยังเป็นธุรกิจระบบขนส่งมวลชนระบบรางแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก DJSI นี้

กรุงเทพ ฯ - บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS ผู้นำธุรกิจขนส่งมวลชนในประเทศไทย ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ประจำปี 2561 ในกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) หมวดอุตสาหกรรมคมนาคมขนส่ง และยังเป็นบริษัทด้านระบบขนส่งมวลชนทางรางแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก DJSI นี้

นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS เปิดเผยว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่บริษัทฯ ได้เข้าเป็นสมาชิก DJSI Emerging Market เป็นครั้งแรก ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ที่เน้นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการเงิน การลงทุน และการทำธุรกิจอย่างโปร่งใส ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม นับจากนี้ บริษัทฯ จะยังเดินหน้าพัฒนาการดำเนินงานในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำพากลุ่มบริษัทบีทีเอสไปสู่การสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะยาวอย่างยั่งยืน

"การได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกในดัชนีดังกล่าว เป็นผลจากการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายในกลุ่มบริษัทบีทีเอสที่ช่วยกันพัฒนาแนวทางการดำเนินงานที่คำนึงถึงผลกระทบทั้งด้านเศรษกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และร่วมกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม" นายกวิน กาญจนพาสน์ กล่าว

ทั้งนี้ ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ DJSI เป็นดัชนีที่มาจากการประเมินความยั่งยืนองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยแบ่งการประเมินตามกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม เน้นการประเมินผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กว่า 600 หัวข้อ ควบคู่กับผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัท โดยทุกปีบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าราคาตลาดสูงสุด กว่า 3,400 แห่ง ใน 60 อุตสาหกรรมทั่วโลก ได้รับเชิญเข้าร่วมประเมินด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ซึ่งกองทุนต่างๆ จากทั่วโลกให้ความเชื่อถือและใช้ DJSI เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการลงทุนกับบริษัทหรือองค์กรนั้นๆ โดยในปี 2561 นี้ มีบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI จากประเทศไทย ทั้งสิ้น 20 บริษัท